Fundacja Pro Futuro Theologiae, Wydział Teologiczny UMK , Uniwersytet w Insbrucku oraz  John Templeton Foundation otwiera drugi cykl spotkań dotyczący teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga”.

Spotkania będą odbywać się co miesiąc przez trzy semestry na Wydziale Teologii UMK (ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń) – zawsze o godzinie 18.00.

Terminarz:

  1. 26 (środa) października 2016 – ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz/ dr hab. Marek Piwowarczyk: Osobowe życie Boga – klasyczna koncepcja Boga a koncepcja A. N. Whitehead’a

Zródła: (Th. E. Hosinski, Thomas Aquinas and Alfred North Whitehead on God‘s Action in the World, Open Theology 1(2015), 269–276.; M. Piwowarczyk, Bóg i stawanie się. Problem relacji świat-Bóg w filozofii Alfreda Northa Whiteheada, Lublin 2008)

  1. 11.2016 – prof. Tomasz Szarek/ dr Michał Zembrzuski: Klasyczne argumenty za istnieniem Boga w interpretacji Alvina Plantingi

Zródła: T. Szarek, Alvin Plantinga i spory o istnienie Boga, Kęty 2015

  1. 12.2016 – prof. Marek Szulakiewicz/ks. dr hab. Piotr Roszak: Jak działa Bóg? Panenteizm, immanentna Transcendencja, filozofia procesu i tomizm.

Zródła: I. Silva, A cause among causes? God Acting in Natural World, European Journal of Philosophy of Religion 7/4 (2015), 99-114).

  1. 01.2017 – prof. Tadeusz Szubka: Micheal Dummet – racjonalność przekonań religijnych
  1. 03.2017 – prof. Dariusz Łukasiewicz: Bóg, przyczynowość i modlitwa: jak wpływa na życie Boga modlitwa?

Zródła: M. Dodds, The Unchanging God of Love. Thomas Aquinas and Contemporary Theology on Divine Immutability, Washington 2008.

  1. 04.2017 – dr Marcin Iwanicki: Czy Bóg cierpi?cierpienie Boga w koncepcji Nicholasa Wolterstorffa
  1. 05.2017 – prof. Marian Grabowski/ mgr Rafał Tryścień: Tożsamość osobowa a zmartwychwstanie Chrystusa

Zródła: G. Gasser (ed.), Personal Identity and Resurrection: How Do We Survive Our Death?, Ashgate 2010.