Szanowni Państwo,

przedstawiamy wyniku konkursu na najlepszy esej naukowy o św. Tomaszu z Akwinu

Zgłoszenia uczniów szkół ponadpodstawowych

Lp. Imię i nazwisko Tytuł pracy Szkoła Ilość zdobytych punktów
1 Michał Ciesielski Transhumanizm a rezurekcja człowieka w myśli Tomasza z Akwinu III LO im. Adama Mickiewicza, Bydgoszcz 27
2 Antoni Pobudkiewicz Tomasz z Awkinu a myślące linki Szkoły św. Tomasza z Akwinu – LO, Komarówka Podlaska 26
3 Antonina Zdrojewska ,Klasyczna myśl św. Tomasza z Akwinu w relacji do współcześnie

pojmowanej sztucznej inteligencji

III Liceum Ogólnokształcące, Kartuzy 23
4 Nikodem Franciszek Socha Wpływ filozofii św. Tomasza z Akwinu na politykę i społeczeństwo III LO  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki wojennej RP, Gdynia 20
5 Marcel Weihs Święty Tomasz z Akwinu! Szkoła Mistrzostwa Sportowego Junior, Wrocław 14

Zgłoszenia studentów szkół wyższych 

Lp Imię i nazwisko  Tytuł pracy Uczelnia Ilość zdobytych punktów
1 Michał Brydziński Filozofia polityczna św. Tomasza z Akwinu Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu 30
2 Wojciech Jóźwiak „Ulepszenie” człowieka czyli transhumanizm oczyma Tomasza z Akwinu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 29
3 Lilianna Gołąb Sztuczna inteligencja – co na to św. Tomasz? Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 28
4 Łukasz Rejniak „Ulepszenie” człowieka czyli transhumanizm oczyma Tomasza z Akwinu Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej 28
5 Adrianna Strużyna Sztuczna inteligencja – co na to Święty Tomasz?’ Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 16

Kampania, którą zatytułowaliśmy „Dziękujemy za wierną posługę”, została zainicjowana jakiś czas temu przez wiernych świeckich w Hiszpanii. Teraz, idąc tym tropem, powodowani zwykłą wdzięcznością, podejmują ją stowarzyszenia wiernych w Polsce. Kampania ta ma dwa cele – jest swoistą prowokacją a także dziękczynieniem. 

Z jednej strony bowiem w przestrzeni publicznej, za sprawą wypowiedzi części polityków czy wielu mediów, dominuje negatywna stereotypizacja obrazu kapłanów i ich posługi. Skupia się ona jedynie na marginalnych kazusach negatywnych, a zupełnie pomija ogrom pracy kapłanów każdego dnia. Wyłania się stąd przekaz absolutnie nieprawdziwy, tendencyjny i jawnie manipulujący danymi. Wprowadza on w błąd odbiorców przekazów na temat życia Kościoła tworząc asocjacje o chciwości duchownych, żądzy władzy, braku pracowitości. 

Na nierzetelność tego obrazu ma zwrócić uwagę nasza kampania. Dlatego jest prowokacją, która ma wzywać do przemyślenia, czy nagonki medialne i negatywne stereotypy oddają obiektywny stan rzeczy. Owszem, istnieją przecież przypadki wstydliwe i złe, a każdy taki przypadek to o jeden za dużo. Jednakże przypadki te nie mogą zaburzyć kapitału dobra, jaki każdego dnia pomnażają przez swą posługę wobec wszystkich, również niewierzących, kapłani. Stąd odwołanie do znanego w wielu językach przysłowia, iż jedno upadające drzewo czyni więcej hałasu niż las, który rośnie.

Ukazując obszary, w których spotykamy się z pełną poświęcenia posługą kapłanów, w trudnych i radosnych sytuacjach, w świątyni i w przestrzeni życia społecznego, w duchowej formacji, katechezie czy sakramentach, kampania ta jest też wyrazem wdzięczności i wsparcia dla ogromnej rzeszy kapłanów, którzy – pomimo wielu trudności i niebezpieczeństw – każdego dnia pozostają wierni Ewangelii i kapłańskim zobowiązaniom, jakie złożyli w dniu święceń.

 

Fundacja Pro Futuro Theologiae

Film będący wyrazem podziękowania znajduje się pod niniejszym linkiem:

 

https://youtu.be/7bvRvRJow84

 

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w ramach konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2024 Wydawnictwo Fundacja Pro Futuro Theologiae, Instytut Tomistyczny, Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze otrzymały:
Nagrodę FENIKS 2024
w KATEGORII „Seria wydawnicza (dzieła zebrane)” za serię Dzieła
wszystkie Tomasza z Akwinu.

Zaproszenie do udziału w Spring School

Religia i nauka w kontekście historycznym

        Toruń, 4-5 czerwca 2024 r.

          Fundacja Pro Futuro Theologiae oraz Wydział Teologiczny UMK zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką relacji nauki i religii na warsztaty, które są skierowane do wszystkich, którzy interesują się problematyką obecności religii w przestrzeni publicznej, w kulturze i nauce, napięciach i różnicach jakie miały miejsce w historii, ale także wspólnych działaniach na rzecz rozwoju i postępu. W różnych epokach i systemach społecznych inaczej kształtowały się relacje religii i nauki: był czas ateizmu promowanego przez państwa totalitarne, ograniczające wolność wyznania, ale i zgodnego współdziałania. Toruńska Spring School odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2024 r. Będzie to czas sprzyjający podjęciu refleksji naukowej oraz, mamy nadzieję ciekawej dyskusji.

 

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się:

Jaume Navarro – „Science, Religion, Nationalism: the modern origin of old stories”;

Katarzyna Jarosz – „Rewolucyjna przemiana: Jak muzea stały się bastionem propagandy ateizmu naukowego w Związku Radzieckim”;

Michał Wagner – „Odbiór darwinizmu na ziemiach polskich w XIX wieku”;

Marek Szulakiewicz – „Religia i nauka w sporze o zakres racjonalności”;

Grzegorz Karwasz – „Czy współczesna nauka prowadzi do ateizmu?”;

Adam Jeszka – „Homo sovieticus i jego obecność w kulturze XXI wieku”.

 

Zapraszamy studentów oraz osoby w każdym wieku zainteresowane tematem relacji religia-nauka. Liczba miejsc jest ograniczona. Konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Formularz zgłoszeniowy

Termin zgłoszeń: 30.05.2024 r.

Miejsce obrad: Wydział Teologiczny UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37, 87 – 100 Toruń

Więcej informacji pod adresem email: pft.promocja@gmail.com

Call for paper

Plan Spring School

Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza konkurs na najlepszy esej o św. Tomaszu z Akwinu. Fundusz powstał w celu realizacji działań statutowych Fundacji obejmujących m.in. wspieranie i inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, zwłaszcza związanych z misją Uniwersytetu.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich klas oraz do studentów polskich uczelni. Pracę do konkursu można zgłosić tylko raz.

Nagrodą dla laureatów będzie przekazanie kompletu książek składającego się z 11 tomów z serii „Dzieła wszystkie św. Tomasza z Akwinu”.

Zwycięska praca lub jej fragmenty, za zgodą autora może zostać opublikowana na stronie internetowej Fundacji.

Wnioski należy przesyłać na adres: konkursy.pft@gmail.com.

Termin składania wniosków: 10.05.2024

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem!

Regulamin

Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza II edycję konkursu na stypendia badawcze im. ks. Jerzego Bagrowicza.

Do składania wniosków zapraszamy instytucje działające w obszarze nauki oraz osoby fizyczne posiadające przynajmniej naukowy stopień doktora uzyskany w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczny stopień będący jego odpowiednikiem.

Stypendia na działanie badawcze mogą być przyznawane w kwocie do 15 000 zł i wypłacane jednorazowo lub w ratach przez okres od 1 miesiąca do maksymalnie 12 miesięcy. W jednym konkursie kandydaci mogą zgłosić tylko jeden wniosek. Koszty kwalifikowane obejmują wszystkie koszty, które są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów, są powiązane z działaniami określonymi we wniosku, są identyfikowalne i weryfikowalne oraz zostały poniesione w terminach określonych w umowie stypendialnej.

Laureaci będą zobowiązani do przedłożenia Fundacji raportu końcowego podsumowującego wyniki projektu w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu. Raport powinien zawierać: dane projektu (tytuł, kierownik projektu, daty realizacji), sprawozdanie finansowe (środki zaplanowane/zrealizowane; dane osoby lub instytucji, u których dostępna jest dokumentacja dotycząca realizacji projektu, w tym faktury czy umowy), informację o publikacjach powstałych w ramach projektu (artykułach naukowych, książkach, stronach internetowych), wskazanie osób zaangażowanych w realizację projektu (stopień naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, zakres pracy w projekcie), streszczenie popularnonaukowe otrzymanych wyników badań (do 300 słów). Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie Fundacji.

Termin składania wniosków do 30.06.2024 r.

Wnioski należy przesyłać na adres: konkursy.pft@gmail.com.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz wniosku dostępne poniżej:

Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – dzięki donacji ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza, pierwszego Dziekana tegoż Wydziału – przygotowała stypendia badawcze im. ks. J. Bagrowicza.

Fundusz powstał w celu realizacji działań statutowych Fundacji obejmujących m.in. wspieranie i inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, zwłaszcza związanych z misją Uniwersytetu. W jego ramach można pozyskać granty na badania z dziedziny katechetyki, pedagogiki religii, teologii pastoralnej czy innych obszarów istotnych dla rozwoju teologii praktycznej, w szczególności na badania empiryczne dotyczące życia Kościoła

W środę, 20 grudnia o godz. 16:00 w Centrum Dialogu przy Pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej prof. Markowi Szulakiewiczowi. Laudację wygłosił prof. Andrzej Radzimiński. Jako fundacja Pro Futuro Theologiae mieliśmy zaszczyt współorganizować to wydarzenie, by w ten sposób wyrazić wdzięczność prof. Markowi Szulakiewiczowi za jego akademicką pracę w różnych środowiskach naukowych w Polsce, w tym również za bardzo owocna współpracę z PFT.

Marek Szulakiewicz – Profesor, filozof kultury, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i Österreichischer Austauschdienst (ÖAD) w Wiedniu, Lipsku i Heidelbergu, zatrudniony na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Zajmuje się filozofią kultury, antropologią, filozofią dialogu, filozofią religii oraz metafizyką. W swoich badaniach podejmuje najistotniejsze problemy współczesnej kultury i metafizyki. Dotyczą one między innymi: kondycji człowieka w kulturze współczesnej, kategorii dialogu, problemów związanych z rozumieniem, miejsca religii w świecie współczesnym, uwikłania człowieka w czasowość istnienia. Jest autorem wielu książek i licznych artykułów poświęconych filozofii współczesnej. Szczególnie należy wskazać: Filozofia w Heidelbergu (1995), Filozofia jako hermeneutyka(2006), Czas i to, co ludzkie (2011, nominowana do nagrody Feniks 2012 oraz do Nagrody im. Jana Długosza 2012), O człowieku w czasach trudnych (2012), Poszukiwania metafizyczne (2014), Filozofia na co dzień. 365 dni z filozofią (2015), Naznaczeni tymczasowością. Wprowadzenie do teorii istnienia (2017), Zrozumieć świat współczesny (2018), „Uczyń nas otwartymi”. Studia z filozofii otwartości (2021).