Zachęcamy do uczestnictwa w organizowanej przez Nikodem – Duszpasterstwo Doktorantów i Pracowników Nauki oraz Stowarzyszenie Naukowców Katolickich Mszy Świętej wotywnej ku czci św. Alberta Wielkiego, patrona naukowców, połączonej z wykładem o związkach filozofii i fizyki. Wykład ma charakter otwarty, a w sposób szczególny kierujemy go do członków środowiska akademickiego.

 

Msza zostanie odprawiona w sobotę, 25 listopada, o godzinie 17:30 w Kapitularzu Klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie.

 

Po niej, o godzinie 18:30 w sali na 2. piętrze klasztoru (wejście przez atrium) profesor Grzegorz Karwasz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosi wykład pt. “In principio: o wzajemnym przesuwaniu się granic między fizyką, metafizyką i teologią”. Po wykładzie zapraszamy na poczęstunek i dyskusję.

Pielgrzymowanie szlakami Camino de Santiago jest nie tylko fenomenem religijnym i społecznym, ale ma także istotne znaczenie kulturotwórcze. Zmierzanie ku głębszemu spojrzeniu na ten aspekt jakubowego pielgrzymowania to myśl przewodnia XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe Drogi św. Jakuba.
Na konferencję tę zapraszamy – wraz Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydziałem Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Sanktuarium św. Jakuba w Brzesku przy drodze Via Regia – 21 października 2023 r. do Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku.

Z radością informujemy, że t. 43 serii Dzieła wszystkie, Objaśnienie „Polityki”, jest już dostępny w wersji elektronicznej pod adresem https://aquinas.cc/en/pl/~Polit.

Seria obejmować będzie kompletne wydanie dzieł Tomasza z Akwinu w języku polskim. Dzięki temu polscy czytelnicy, nie tylko teolodzy i filozofowie, ale wszyscy zainteresowani kulturą, otrzymają bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy.

„Już choćby z racji czysto historycznych powinno się uznać Objaśnienie za dzieło o dużym znaczeniu. Stanowi ono bowiem – obok podobnego komentarza Alberta Wielkiego – jedno z pierwszych świadectw recepcji Polityki Arystotelesa po setkach lat nieobecności tego pisma w powszechnym obiegu. Powstanie komentarzy Alberta i Tomasza wyznacza więc początek ważnego etapu rozwoju filozofii polityki na Zachodzie, w którym Polityka stanie się jednym z zasadniczych punktów odniesienia, tekstem szeroko dyskutowanym i komentowanym” (Wprowadzenie do: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wszystkie, t. 43, Objaśnienie „Polityki”).

Internetowa edycja Objaśnienia została przygotowana we współpracy z prof. Johnem Mortensenem z Aquinas Institute w Wyoming (USA), któremu składamy serdeczne podziękowania. Dzięki temu polskie wydanie Dzieł wszystkich św. Tomasza włącza się w międzynarodowy nurt zachowania i kontynuowania spuścizny wielkiego teologa, zaś polscy czytelnicy zyskują możliwość korzystania z narzędzi dostępnych w amerykańskiej edycji jego pism.

Ogłaszamy kolejny już konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie, w ramach którego przydzielona zostanie „Nagroda im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W VI edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2022/2023. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej:

Nasza Fundacja Pro Futuro Theolofiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

Wraz z Bractwem Toruńskich Belenistów zapraszamy na konferencję naukowo-pastoralną pt. „800-lecie tradycji szopek bożonarodzeniowych: historia, teologia, sztuka”, która odbędzie się w Toruniu, w dniach 13-14 października 2023 r. Na konferencji tej spotkają się teolodzy, historycy, szopkarze i sympatycy, by uczcić 8oo-lecie ustawienia pierwszej sceny bożonarodzeniowej przez św. Franciszka w grocie w Greccio w 1223 roku.

Szczegóły programu:

Piątek, 13 października
Miejsce – Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Poznańska 49

Godz. 15.00 – Koronka i Msza święta w kościele pw. Piotra i Pawła
Godz. 16.30 – Otwarcie konferencji, powitanie gości
Godz. 17.00 – „Zjednoczeni czy podzieleni? Chrześcijanie przy Żłóbku w Betlejem”, o. Prof. dr hab. Mieczysław C. Paczkowski OFM
Godz. 17.45 – „Pasterze w okolicach Betlejem”, o. Nikodem Marian Gdyk OFM, Komisarz Ziemi Świętej w Polsce

Sobota, 14 października
Miejsce – Centrum Dialogu, pl. bł. S.W. Frelichowskiego 1

Godz. 9.00 – „Franciszkanie w Betlejem”, o. Jerzy Kraj OFM, Dyrektor Chrześcijańskiego Centrum Informacyjnego w Jerozolimie
Godz. 9.30 – „Spojrzenie na Greccio”, o. Maciej Olszewski OFM, Kuria Generalna OFM – Rzym
Godz. 10.00 – „Ojcowie polskich szopek”, Dr Herbert Oleschko
Godz. 10.45 – „Szopka Krakowska – tradycja i współczesność”, Dr Andrzej Szoka, Muzeum Krakowa
Godz. 11.30 – Przerwa
Godz. 12.00 – „70 lat Stowarzyszenia Belenistów w Pampelunie”, Pedro Javier Martinez Barbarin AdBP
Godz. 12.30 – „Świat z zapałek”, Przemysław Kozłowski – szopkarz
Godz. 13.00 – „Działalność Bractwa Toruńskich Belenistów”, Ewa Derkowska-Rybicka, BTB
Godz. 13.45 – Obiad

Sesja finałowa: Miejsce – Muzeum Diecezjalne, ul. Żeglarska 7

Godz. 16.00 – „Boże Narodzenie w ikonografii”, Dr Anna Mosingiewicz
Godz. 16.45 – „Symboliczne i religijne aspekty szopki bożonarodzeniowej w kolędach i pastorałkach, Prof. Bernard Odya, UKSW Bydgoszcz
Godz. 17.30 – Koncert

W przerwie – Rozstrzygnięcie konkursu „Figury do Szopki 3D” – więcej informacji na temat konkursu na stronie Bractwa Toruńskich Belenistów.

Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza konkurs na stypendia badawcze im. ks. J. Bagrowicza. Fundusz powstał w celu realizacji działań statutowych Fundacji obejmujących m.in. wspieranie i inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, zwłaszcza związanych z misją Uniwersytetu. W jego ramach można pozyskać granty na badania z dziedziny katechetyki, pedagogiki religii, teologii pastoralnej czy innych obszarów istotnych dla rozwoju teologii praktycznej, w szczególności na badania empiryczne dotyczące życia Kościoła. 

Do składania wniosków zapraszamy instytucje działające w obszarze nauki oraz osoby fizyczne posiadające przynajmniej naukowy stopień doktora uzyskany w Rzeczpospolitej Polskiej lub zagraniczny stopień będący jego odpowiednikiem.

Stypendia na działanie badawcze mogą być przyznawane w kwocie do 15 000 zł i wypłacane jednorazowo lub w ratach przez okres od 1 miesiąca do maksymalnie 12 miesięcy. W jednym konkursie kandydaci mogą zgłosić tylko jeden wniosek. Koszty kwalifikowane obejmują wszystkie koszty, które są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów, są powiązane z działaniami określonymi we wniosku, są identyfikowalne i weryfikowalne oraz zostały poniesione w terminach określonych w umowie stypendialnej.

Fundacja Pro Futuro Theologiae zaprasza na konferencję prasową pt.: „Wolność religijna we współczesnym świecie: przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym” organizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (https://laboratoriumwolnosci.pl/mduoap/).

Konferencja odbędzie się 22 sierpnia 2023 roku w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 3.

 

Plan konferencji:

13.00 – powitanie gości – dr Jan Wiśniewski, AKSiM, koordynator RODM w Toruniu
13.05 – otwarcie konferencji – o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, rektor – założyciel, prof. AKSiM
13.15 – prof. dr hab. Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w MSZ: Obrona wolności religii lub przekonań jako priorytet polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie praw człowieka.
13.30 – dr Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w MS: W obronie chrześcijan – jak chronić wolność religii w obliczu systemowego upadku wartości.
13.45 – ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. UKSW, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, przewodniczący sekcji polskiej PKWP: Ponad prawem do emigracji – prawo do pozostania. Pomoc humanitarna dla Bliskiego Wschodu jako szansa na zachowanie tożsamości regionu.
14.00 – ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, UAM, AKSiM: Między prześladowaniem a ideologizacją. Wokół profanacji katedry poznańskiej w 2020 r.
14.15 – dyskusja: moderator ks. dr Tomasz Huzarek, UMK, fundacja Pro Futuro Theologiae
14.30 – pytania do dziennikarzy – prowadzenie: dr Jan Wiśniewski, AKSiM, koordynator RODM w Toruniu
14.50 – podsumowanie konferencji: o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor, prof. AKSiM w Toruniu

 

29 czerwca – 1 lipca 2023 odbyła się konferencja przedstawiająca dotychczasowe rezultaty realizacji projektu Dzieła Wszystkie Tomasza z Akwinu, realizowanego przez Instytut Tomistyczny w Warszawie, Wydawnictwo „W drodze” oraz naszą Fundację. Miały na niej miejsca spotkania z tłumaczami oraz konsultacje ze specjalistami, a także specjalny panel poświęcony kwestii wyzwań translatorskich dotyczących tekstów św. Tomasza z Akwinu oraz wymiana doświadczeń z naukowcami, realizującymi podobne projekty naukowe na świecie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji konferencji zamieszczonej na YouTube pod następującym adresem: https://youtu.be/n4v74S-z4Mo

Na Youtube dostępny jest nowy spot promujący działania Fundacji.
Od 9 lat Pro Futuro Theologiae wspiera rozwój polskiej teologii. Czynimy to na różne sposoby. Inicjujemy badania naukowe z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła i pokrewnych dziedzin. Organizujemy konferencje i warsztaty, dofinansowujemy publikacje naukowe. Udzielamy pomocy finansowej młodym pracownikom naukowym na wydziałach teologicznych i wspieramy ambitne inicjatywy.

Tego roku wraz z Bractwem Toruńskich Belenistów czcimy tak godny jubileusz, jakim jest 800 lat szopki Bożonarodzeniowej.

Szopka jest zobrazowaniem sceny narodzenia Jezusa w grocie betlejemskiej. Prekursorem takiego przedstawienia misterium Wcielenia był św. Franciszek z Asyżu. W wigilię roku 1223, jak głosi podanie w drodze powrotnej do Asyżu z Rzymu, gdzie przedstawił konstytucje swojego zakonu papieżowi, postanowił zatrzymać się w górskiej miejscowości Greccio. W jednej z tamtejszych grot – pustelni odprawił mszę świętą, w której wzięli udział okoliczni wieśniacy, żywe zwierzęta oraz drewniana figurka Dzieciątka. W ten sposób św. Franciszek chciał przybliżyć prostym ludziom cud przyjścia na świat Boga-Człowieka. Szopka odegrała ważną rolę ewangelizacyjną. Z biegiem lat rozpowszechniła się w całym świecie chrześcijańskim, głównie za przyczyną zakonów franciszkańskich. Wystawiana była początkowo w kościołach, potem również na dworach i w bogatych domach, wreszcie trafiła pod strzechy, skąd wywodzi się szopka ludowa i zwyczaj kolędowania z szopką.

W bieżącym roku Bractwo planuje szereg działań, m.in. organizację konferencji naukowej nt. Tajemnicy Wcielenia, spotkanie szopkarzy z Polski i Hiszpanii, publikację materiałów dot. naszej działalności, organizację ekspozycji i wystaw, prezentacje szopek w przestrzeni publicznej. Wraz z Bractwem Toruńskich Belenistów zachęcamy do budowania własnych domowych szopek. Wspólna praca nad szopką integruje rodzinę i przyjaciół i pozwala na pogłębione przeżywanie czasu adwentu. Własnoręcznie wykonana szopka to wielka radość, godna i piękna dekoracja domu na Święta Bożego Narodzenia! Oprócz tego odbędzie się również konkurs „Szopka Świętego Franciszka w 3D” – więcej informacji, w tym również na temat konkursu, znajdą Państwo na stronie Bractwa Toruńskich Belenistów.