Z radością informujemy, że t. 43 serii Dzieła wszystkie, Objaśnienie „Polityki”, jest już dostępny w wersji elektronicznej pod adresem https://aquinas.cc/en/pl/~Polit.

Seria obejmować będzie kompletne wydanie dzieł Tomasza z Akwinu w języku polskim. Dzięki temu polscy czytelnicy, nie tylko teolodzy i filozofowie, ale wszyscy zainteresowani kulturą, otrzymają bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy.

„Już choćby z racji czysto historycznych powinno się uznać Objaśnienie za dzieło o dużym znaczeniu. Stanowi ono bowiem – obok podobnego komentarza Alberta Wielkiego – jedno z pierwszych świadectw recepcji Polityki Arystotelesa po setkach lat nieobecności tego pisma w powszechnym obiegu. Powstanie komentarzy Alberta i Tomasza wyznacza więc początek ważnego etapu rozwoju filozofii polityki na Zachodzie, w którym Polityka stanie się jednym z zasadniczych punktów odniesienia, tekstem szeroko dyskutowanym i komentowanym” (Wprowadzenie do: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wszystkie, t. 43, Objaśnienie „Polityki”).

Internetowa edycja Objaśnienia została przygotowana we współpracy z prof. Johnem Mortensenem z Aquinas Institute w Wyoming (USA), któremu składamy serdeczne podziękowania. Dzięki temu polskie wydanie Dzieł wszystkich św. Tomasza włącza się w międzynarodowy nurt zachowania i kontynuowania spuścizny wielkiego teologa, zaś polscy czytelnicy zyskują możliwość korzystania z narzędzi dostępnych w amerykańskiej edycji jego pism.

Ogłaszamy kolejny już konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie, w ramach którego przydzielona zostanie „Nagroda im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W VI edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2022/2023. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej:

Nasza Fundacja Pro Futuro Theolofiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

Wraz z Bractwem Toruńskich Belenistów zapraszamy na konferencję naukowo-pastoralną pt. „800-lecie tradycji szopek bożonarodzeniowych: historia, teologia, sztuka”, która odbędzie się w Toruniu, w dniach 13-14 października 2023 r. Na konferencji tej spotkają się teolodzy, historycy, szopkarze i sympatycy, by uczcić 8oo-lecie ustawienia pierwszej sceny bożonarodzeniowej przez św. Franciszka w grocie w Greccio w 1223 roku.

Szczegóły programu:

Piątek, 13 października
Miejsce – Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Poznańska 49

Godz. 15.00 – Koronka i Msza święta w kościele pw. Piotra i Pawła
Godz. 16.30 – Otwarcie konferencji, powitanie gości
Godz. 17.00 – „Zjednoczeni czy podzieleni? Chrześcijanie przy Żłóbku w Betlejem”, o. Prof. dr hab. Mieczysław C. Paczkowski OFM
Godz. 17.45 – „Pasterze w okolicach Betlejem”, o. Nikodem Marian Gdyk OFM, Komisarz Ziemi Świętej w Polsce

Sobota, 14 października
Miejsce – Centrum Dialogu, pl. bł. S.W. Frelichowskiego 1

Godz. 9.00 – „Franciszkanie w Betlejem”, o. Jerzy Kraj OFM, Dyrektor Chrześcijańskiego Centrum Informacyjnego w Jerozolimie
Godz. 9.30 – „Spojrzenie na Greccio”, o. Maciej Olszewski OFM, Kuria Generalna OFM – Rzym
Godz. 10.00 – „Ojcowie polskich szopek”, Dr Herbert Oleschko
Godz. 10.45 – „Szopka Krakowska – tradycja i współczesność”, Dr Andrzej Szoka, Muzeum Krakowa
Godz. 11.30 – Przerwa
Godz. 12.00 – „70 lat Stowarzyszenia Belenistów w Pampelunie”, Pedro Javier Martinez Barbarin AdBP
Godz. 12.30 – „Świat z zapałek”, Przemysław Kozłowski – szopkarz
Godz. 13.00 – „Działalność Bractwa Toruńskich Belenistów”, Ewa Derkowska-Rybicka, BTB
Godz. 13.45 – Obiad

Sesja finałowa: Miejsce – Muzeum Diecezjalne, ul. Żeglarska 7

Godz. 16.00 – „Boże Narodzenie w ikonografii”, Dr Anna Mosingiewicz
Godz. 16.45 – „Symboliczne i religijne aspekty szopki bożonarodzeniowej w kolędach i pastorałkach, Prof. Bernard Odya, UKSW Bydgoszcz
Godz. 17.30 – Koncert

W przerwie – Rozstrzygnięcie konkursu „Figury do Szopki 3D” – więcej informacji na temat konkursu na stronie Bractwa Toruńskich Belenistów.

Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza konkurs na stypendia badawcze im. ks. J. Bagrowicza. Fundusz powstał w celu realizacji działań statutowych Fundacji obejmujących m.in. wspieranie i inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, zwłaszcza związanych z misją Uniwersytetu. W jego ramach można pozyskać granty na badania z dziedziny katechetyki, pedagogiki religii, teologii pastoralnej czy innych obszarów istotnych dla rozwoju teologii praktycznej, w szczególności na badania empiryczne dotyczące życia Kościoła. 

Do składania wniosków zapraszamy instytucje działające w obszarze nauki oraz osoby fizyczne posiadające przynajmniej naukowy stopień doktora uzyskany w Rzeczpospolitej Polskiej lub zagraniczny stopień będący jego odpowiednikiem.

Stypendia na działanie badawcze mogą być przyznawane w kwocie do 15 000 zł i wypłacane jednorazowo lub w ratach przez okres od 1 miesiąca do maksymalnie 12 miesięcy. W jednym konkursie kandydaci mogą zgłosić tylko jeden wniosek. Koszty kwalifikowane obejmują wszystkie koszty, które są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów, są powiązane z działaniami określonymi we wniosku, są identyfikowalne i weryfikowalne oraz zostały poniesione w terminach określonych w umowie stypendialnej.

Fundacja Pro Futuro Theologiae zaprasza na konferencję prasową pt.: „Wolność religijna we współczesnym świecie: przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym” organizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (https://laboratoriumwolnosci.pl/mduoap/).

Konferencja odbędzie się 22 sierpnia 2023 roku w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 3.

 

Plan konferencji:

13.00 – powitanie gości – dr Jan Wiśniewski, AKSiM, koordynator RODM w Toruniu
13.05 – otwarcie konferencji – o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, rektor – założyciel, prof. AKSiM
13.15 – prof. dr hab. Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w MSZ: Obrona wolności religii lub przekonań jako priorytet polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie praw człowieka.
13.30 – dr Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w MS: W obronie chrześcijan – jak chronić wolność religii w obliczu systemowego upadku wartości.
13.45 – ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. UKSW, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, przewodniczący sekcji polskiej PKWP: Ponad prawem do emigracji – prawo do pozostania. Pomoc humanitarna dla Bliskiego Wschodu jako szansa na zachowanie tożsamości regionu.
14.00 – ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, UAM, AKSiM: Między prześladowaniem a ideologizacją. Wokół profanacji katedry poznańskiej w 2020 r.
14.15 – dyskusja: moderator ks. dr Tomasz Huzarek, UMK, fundacja Pro Futuro Theologiae
14.30 – pytania do dziennikarzy – prowadzenie: dr Jan Wiśniewski, AKSiM, koordynator RODM w Toruniu
14.50 – podsumowanie konferencji: o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor, prof. AKSiM w Toruniu

 

29 czerwca – 1 lipca 2023 odbyła się konferencja przedstawiająca dotychczasowe rezultaty realizacji projektu Dzieła Wszystkie Tomasza z Akwinu, realizowanego przez Instytut Tomistyczny w Warszawie, Wydawnictwo „W drodze” oraz naszą Fundację. Miały na niej miejsca spotkania z tłumaczami oraz konsultacje ze specjalistami, a także specjalny panel poświęcony kwestii wyzwań translatorskich dotyczących tekstów św. Tomasza z Akwinu oraz wymiana doświadczeń z naukowcami, realizującymi podobne projekty naukowe na świecie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji konferencji zamieszczonej na YouTube pod następującym adresem: https://youtu.be/n4v74S-z4Mo

Na Youtube dostępny jest nowy spot promujący działania Fundacji.
Od 9 lat Pro Futuro Theologiae wspiera rozwój polskiej teologii. Czynimy to na różne sposoby. Inicjujemy badania naukowe z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła i pokrewnych dziedzin. Organizujemy konferencje i warsztaty, dofinansowujemy publikacje naukowe. Udzielamy pomocy finansowej młodym pracownikom naukowym na wydziałach teologicznych i wspieramy ambitne inicjatywy.

Tego roku wraz z Bractwem Toruńskich Belenistów czcimy tak godny jubileusz, jakim jest 800 lat szopki Bożonarodzeniowej.

Szopka jest zobrazowaniem sceny narodzenia Jezusa w grocie betlejemskiej. Prekursorem takiego przedstawienia misterium Wcielenia był św. Franciszek z Asyżu. W wigilię roku 1223, jak głosi podanie w drodze powrotnej do Asyżu z Rzymu, gdzie przedstawił konstytucje swojego zakonu papieżowi, postanowił zatrzymać się w górskiej miejscowości Greccio. W jednej z tamtejszych grot – pustelni odprawił mszę świętą, w której wzięli udział okoliczni wieśniacy, żywe zwierzęta oraz drewniana figurka Dzieciątka. W ten sposób św. Franciszek chciał przybliżyć prostym ludziom cud przyjścia na świat Boga-Człowieka. Szopka odegrała ważną rolę ewangelizacyjną. Z biegiem lat rozpowszechniła się w całym świecie chrześcijańskim, głównie za przyczyną zakonów franciszkańskich. Wystawiana była początkowo w kościołach, potem również na dworach i w bogatych domach, wreszcie trafiła pod strzechy, skąd wywodzi się szopka ludowa i zwyczaj kolędowania z szopką.

W bieżącym roku Bractwo planuje szereg działań, m.in. organizację konferencji naukowej nt. Tajemnicy Wcielenia, spotkanie szopkarzy z Polski i Hiszpanii, publikację materiałów dot. naszej działalności, organizację ekspozycji i wystaw, prezentacje szopek w przestrzeni publicznej. Wraz z Bractwem Toruńskich Belenistów zachęcamy do budowania własnych domowych szopek. Wspólna praca nad szopką integruje rodzinę i przyjaciół i pozwala na pogłębione przeżywanie czasu adwentu. Własnoręcznie wykonana szopka to wielka radość, godna i piękna dekoracja domu na Święta Bożego Narodzenia! Oprócz tego odbędzie się również konkurs „Szopka Świętego Franciszka w 3D” – więcej informacji, w tym również na temat konkursu, znajdą Państwo na stronie Bractwa Toruńskich Belenistów.

Jest już dostępny kolejny, 32 tom serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, którą mamy zaszczyt opracowywać wraz z Instytutem Teologicznym i Wydawnictwem Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze.

Mniejsze kwestie dyskutowane zawierają trzy dzieła św. Tomasza z Akwinu: Kwestie dyskutowane o duszy, Kwestię dyskutowaną o stworzeniach duchowych (wydaną pierwszy raz po polsku) oraz Kwestię dyskutowaną o zjednoczeniu Słowa wcielonego.

Najbardziej znane dzieło Akwinaty, Summę teologii, porównuje się czasem do gotyckiej katedry z jej starannie przemyślaną strukturą. Kwestie zamieszczone w tym tomie można uznać – jak pisze we wprowadzeniu Janusz Pyda OP – za prace przygotowawcze w warsztacie architekta, który „przed zastosowaniem konkretnych rozwiązań czy pomysłów na placu budowy musi je dokładnie przeliczyć, szczegółowo rozrysować i wykonać staranny ich model”.

„Kwestie dyskutowane” (quaestiones disputatae) były w średniowieczu formą prowadzenia zajęć uniwersyteckich, a także niezależnym od nich gatunkiem pisarstwa naukowego. Jako forma zajęć polegały na rozbudowanej debacie na zaproponowany temat, opracowanej następnie i skonkludowanej przez „mistrza” odpowiedzialnego za całość. Były to niekiedy jakby „turnieje teologów”. To właśnie opracowanie i rozstrzygnięcie takich dyskusji przez św. Tomasza utrwalone zostało w formie pisemnej.

Kwestie dyskutowane o duszy i Kwestia dyskutowana o stworzeniach duchowych stanowią wykład Tomaszowej filozofii stworzeń duchowych (uzupełniając się wzajemnie, a niekiedy powtarzając niektóre zagadnienia). Powstały w Rzymie w latach 1265-1268, gdy św. Tomasz miał około czterdziestu lat.

W dziełach tych mierzy się on z całym wachlarzem pytań filozoficznych i teologicznych nawiązujących m.in. do dziedzictwa Platona, Arystotelesa i Awerroesa. Rozważa, czy istnieją stworzenia duchowe i jakie są ich rodzaje. Na czym polegają różnice między nimi? Jakie są relacje substancji duchowych do ciał, a w szczególności duszy ludzkiej do ciała? Jak ma się dusza do swych władz? Czym jest „intelekt możnościowy”, a czym „intelekt czynny”? Jaki jest status duszy oddzielonej od ciała?

W tych rozważaniach dominuje metafizyka, ale Pismo Święte pozostaje punktem odniesienia.

Trzecim dziełem zawartym w 32 tomie jest Kwestia dyskutowana o zjednoczeniu Słowa wcielonego. Powstała ona prawdopodobnie w 1272 roku i stanowi przykład „chrystologii filozoficznej”, będąc analizą tajemnicy wcielenia Chrystusa z użyciem narzędzi filozoficznych. Akwinata dobiera je w taki sposób, by pomogły wniknąć w znaną na podstawie Objawienia prawdę o tym, że Bóg stał się człowiekiem. W pięciu artykułach wchodzących w skład tej kwestii św. Tomasz zastanawia się przede wszystkim nad unią hipostatyczną, tj. zjednoczeniem natury ludzkiej i boskiej w Chrystusie.

W skrócie:

  • Zbiór trzech dzieł św. Tomasza z Akwinu, w tym po raz pierwszy wydana po polsku Kwestia dyskutowana o stworzeniach duchowych
  • Wykład Tomaszowej filozofii stworzeń duchowych
  • Filozoficzna analiza tajemnicy Wcielenia Chrystusa

O serii:

Dzieła św. Tomasza, zebrane w ramach 70-tomowej serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, należą do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego i stanowią ważną inspirację do pogłębionych intelektualnych poszukiwań.

Tomaszowe dzieło, w zależności od tłumaczenia, liczy od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy stron. Do jego spuścizny odwołują się nie tylko katolicy, lecz również chrześcijanie innych wyznań, a także niewierzący specjaliści rozmaitych nauk humanistycznych, w tym ekonomiści i politycy.

Serię opracowują: Instytut Teologiczny i Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze oraz nasza Fundacja. W projekcie bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu.

Projekt Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu został objęty honorowym patronatem Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

 

Więcej informacji, a także możliwość wglądu do najnowszego wydania na stronie: https://wdrodze.pl/produkt/dziela-wszystkie-t-32-mniejsze-kwestie-dyskutowane/

22 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie, #MDUOAP (ang. International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief, #UNIDVRBV). Wyrażamy w ten sposób solidarność z ofiarami nienawiści, aktów przemocy i nietolerancji z powodu religii lub wyznania.

Co kryje się za długą nazwą?

MDUOAP został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2019 r. w odpowiedzi na niepokojący w skali świata wzrost liczby przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię.

  • Według najnowszego raportu organizacji Open Doors na wyjątkowo ciężkie prześladowania narażonych jest już ponad 360 mln chrześcijan, co oznacza, że represjom podlega 1 na 7 chrześcijan na całym świecie.
  • Jako znamienne dla minionego roku odnotować należy skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdzie wojska agresora na wielką skalę niszczą świątynie i miejsca kultu, a także prześladują duchownych.
  • Niepokój może budzić również sytuacja osób wierzących w Polsce – w opracowanym przez Laboratorium raporcie w 2021 r. odnotowanych zostało 130 przypadków szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i religii wśród chrześcijan dokonanych tylko w naszym kraju.

Dołącz do obchodów

Podobnie jak w poprzednich latach, projekt naszej Fundacji, Laboratorium Wolności Religijnej zamierza uczcić ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie, organizując obchody MDUOAP w Polsce. Zapraszamy do udziału:

  • udostępnij informacje o obchodach na swoim profilu w mediach społecznościowych lub na swojej stronie internetowej.
  • 22 sierpnia o godz. 21.00 postaw w oknie zapaloną świecę na znak pamięci o cierpiących z powodu swej wiary.
  • Prześlij nam link lub zdjęcia, które moglibyśmy dołączyć do relacji z obchodów i rozpowszechnić w materiałach promocyjnych – pokażmy, jak wielu z nas wspiera ofiary aktów przemocy i prześladowań ze względu na religię lub wyznanie!

Skontaktuj się z nami:

Materiały informacyjne dotyczące Międzynarodowego Dnia, a także raporty i analizy dotyczące stanu wolności religijnej w Polsce i na świecie znajdziesz na stronie Laboratorium Wolności Religijnej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub materiałów graficznych, które mógłbyś udostępnić na swym profilu, napisz do nas. Możesz także przesłać nam swoje zdjęcie, a my nałożymy na nie odpowiednią nakładkę i odeślemy w formie gotowej do publikacji.