Aktualności

Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – dzięki donacji ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza, pierwszego Dziekana tegoż Wydziału – przygotowała stypendia badawcze im. ks. J. Bagrowicza.

Fundusz powstał w celu realizacji działań statutowych Fundacji obejmujących m.in. wspieranie i inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, zwłaszcza związanych z misją Uniwersytetu. W jego ramach można pozyskać granty na badania z dziedziny katechetyki, pedagogiki religii, teologii pastoralnej czy innych obszarów istotnych dla rozwoju teologii praktycznej, w szczególności na badania empiryczne dotyczące życia Kościoła

W środę, 20 grudnia o godz. 16:00 w Centrum Dialogu przy Pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej prof. Markowi Szulakiewiczowi. Laudację wygłosił prof. Andrzej Radzimiński. Jako fundacja Pro Futuro Theologiae mieliśmy zaszczyt współorganizować to wydarzenie, by w ten sposób wyrazić wdzięczność prof. Markowi Szulakiewiczowi za jego akademicką pracę w różnych środowiskach naukowych w Polsce, w tym również za bardzo owocna współpracę z PFT.

Marek Szulakiewicz – Profesor, filozof kultury, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i Österreichischer Austauschdienst (ÖAD) w Wiedniu, Lipsku i Heidelbergu, zatrudniony na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Zajmuje się filozofią kultury, antropologią, filozofią dialogu, filozofią religii oraz metafizyką. W swoich badaniach podejmuje najistotniejsze problemy współczesnej kultury i metafizyki. Dotyczą one między innymi: kondycji człowieka w kulturze współczesnej, kategorii dialogu, problemów związanych z rozumieniem, miejsca religii w świecie współczesnym, uwikłania człowieka w czasowość istnienia. Jest autorem wielu książek i licznych artykułów poświęconych filozofii współczesnej. Szczególnie należy wskazać: Filozofia w Heidelbergu (1995), Filozofia jako hermeneutyka(2006), Czas i to, co ludzkie (2011, nominowana do nagrody Feniks 2012 oraz do Nagrody im. Jana Długosza 2012), O człowieku w czasach trudnych (2012), Poszukiwania metafizyczne (2014), Filozofia na co dzień. 365 dni z filozofią (2015), Naznaczeni tymczasowością. Wprowadzenie do teorii istnienia (2017), Zrozumieć świat współczesny (2018), „Uczyń nas otwartymi”. Studia z filozofii otwartości (2021).

W piątek 26 stycznia Fundacja Pro Futuro Theologiae dzialająca przy Wydziale Teologicznym UMK zorganizowała uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu, patrona studiów kościelnych. 

Z tej okazji przypomniano dorobek naukowy i dydaktyczny śp. Ks. prof. Mirosława Mroza, propagatora teologii Tomasza z Akwinu, zaprezentowano projekt „Dzieł wszystkich Tomasza z Akwinu”, pierwszego w Polsce tłumaczenia wszystkich pism Akwinaty, a także wręczono po raz pierwszy stypendia badawcze ufundowane przez ks. prof. Jerzego Bagrowicza, pierwszego dziekana Wydziału Teologicznego UMK, które zostały przyznane w drodze ogólnopolskiego konkursu i dotyczyły zakresu katechetyki, teologii pastoralnej i dydaktyki teologii. Wśród zagadnień objętych finansowaniem znalazły się: „Wpływ tradycji pielgrzymowania na kulturę w Polsce” (B. Seryczyńska), „Kondycja relacji małżeńsko-rodzinnych w ocenie kierowców zawodowych” (S. Tykarski), „Katechetyczne po-stu-laty. Aktualność refleksji katechetycznej przełomu XIX i XX w” (A. Rayzacher-Majewska), „Dyskryminacja i wykluczenie nauczycieli religii w środowisku szkolnym” (Ł. Simiński), „Doświadczenie ostracyzmu przez studentów teologii na polskich uczelniach wyższych” (D. Iwański). 

Od kilku już lat Fundacja wręcza nagrody im. Ks. Franciszka Sawickiego za najlepsze prace magisterskie z teologii i nauk o rodzinie. W tym roku Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące trzy nagrody: Marcin Skrzypiec za pracę: Josepha Ratzingera/Benedykta XVI teologia Kościoła. Kategorie i tezy eklezjologiczne w Opera Omnia t. VIII;  kolejną otrzymał ks. Piotr Literski, Przepowiadanie słowa Bożego w kontekście psychicznych chorób cywilizacyjnych XXI wieku oraz ks. Michał Kłosowski, Istota walki duchowej chrześcijanina w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Ephesios Lectura św. Tomasza z Akwinu. 

Na zakończenie uczestnicy wysłuchali wykładu dr. hab. Michała Zembrzuskiego (UKSW) pt. „Czy możliwa jest filozoficzna angelologia? Tomasz z Akwinu o istnieniu, naturze i działaniu substancji duchowych.

Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

I Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego Marcin Skrzypiec (Uniwersytet Śląski Katowice) Josepha Ratzingera/Benedykta XVI teologia Kościoła. Kategorie i tezy eklezjologiczne w Opera Omnia t. VIII

II Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego ks. Piotr Literski (Uniwersytet Śląski Katowice) Przepowiadanie słowa Bożego w kontekście psychicznych chorób cywilizacyjnych XXI wieku

III Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego ks. Michał Kłosowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Istota walki duchowej chrześcijanina w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Ephesios Lectura św. Tomasza z Akwinu

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach ku czci św. Tomasza z Akwinu, które odbędą się 26 stycznia 2024 r. o godz. 11.30 na Wydziale Teologicznym UMK (sala IA).
W programie:
* wspomnienie dorobku naukowego śp. ks. prof. Mirosława Mroza,
* wręczenie nagród za najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o
rodzinie,
* wręczenie stypendiów badawczych im. ks. prof. Jerzego Bagrowicza,
* prezentacja projektu Opera omnia – pierwszej w Polsce edycji dzieł wszystkich
Akwinaty,
* wykład okolicznościowy dr hab. Michała Zembrzuskiego, prof. UKSW – „Czy
możliwa jest filozoficzna angelologia? Tomasz z Akwinu o istnieniu, naturze i
działaniu substancji duchowych”.

Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące stypendia

lp imię i nazwisko  tytuł projektu kwota przyznana 
1 dr Berenika Seryczyńska Wpływ tradycji pielgrzymowania na kulturę w Polsce. Perspektywa teologiczna 8.000
2 dr Aneta Rayzacher-Majewska Katechetyczne po-stu-laty. Aktualność refleksji katechetycznej przełomu XIX i XX w 10.000
3 Ks. dr Sławomir Tykarski Kondycja relacji małżeńsko-rodzinnych w ocenie kierowców zawodowych. Implikacje pastoralne dla duszpasterstwa rodzin 8.000
4 Ks. dr Łukasz Simiński Dyskryminacja i wykluczenie nauczycieli religii w środowisku szkolnym 12.000
5 ks. dr hab. Dariusz Iwański Doświadczenie ostracyzmu przez studentów teologii na polskich uczelniach wyższych 10.000 

 

W środę, 20 grudnia o godz. 16:00 w Centrum Dialogu przy Pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu będzie miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej prof. Markowi Szulakiewiczowi. Laudację wygłosi prof. Andrzej Radzimiński. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się wdzięczności prof. Markowi Szulakiewiczowi za jego akademicką pracę w różnych środowiskach naukowych w Polsce.

Marek Szulakiewicz – Profesor, filozof kultury, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i Österreichischer Austauschdienst (ÖAD) w Wiedniu, Lipsku i Heidelbergu, zatrudniony na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Zajmuje się filozofią kultury, antropologią, filozofią dialogu, filozofią religii oraz metafizyką. W swoich badaniach podejmuje najistotniejsze problemy współczesnej kultury i metafizyki. Dotyczą one między innymi: kondycji człowieka w kulturze współczesnej, kategorii dialogu, problemów związanych z rozumieniem, miejsca religii w świecie współczesnym, uwikłania człowieka w czasowość istnienia. Jest autorem wielu książek i licznych artykułów poświęconych filozofii współczesnej. Szczególnie należy wskazać: Filozofia w Heidelbergu (1995), Filozofia jako hermeneutyka(2006), Czas i to, co ludzkie (2011, nominowana do nagrody Feniks 2012 oraz do Nagrody im. Jana Długosza 2012), O człowieku w czasach trudnych (2012), Poszukiwania metafizyczne (2014), Filozofia na co dzień. 365 dni z filozofią (2015), Naznaczeni tymczasowością. Wprowadzenie do teorii istnienia (2017), Zrozumieć świat współczesny (2018), „Uczyń nas otwartymi”. Studia z filozofii otwartości (2021).

Zachęcamy do uczestnictwa w organizowanej przez Nikodem – Duszpasterstwo Doktorantów i Pracowników Nauki oraz Stowarzyszenie Naukowców Katolickich Mszy Świętej wotywnej ku czci św. Alberta Wielkiego, patrona naukowców, połączonej z wykładem o związkach filozofii i fizyki. Wykład ma charakter otwarty, a w sposób szczególny kierujemy go do członków środowiska akademickiego.

 

Msza zostanie odprawiona w sobotę, 25 listopada, o godzinie 17:30 w Kapitularzu Klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie.

 

Po niej, o godzinie 18:30 w sali na 2. piętrze klasztoru (wejście przez atrium) profesor Grzegorz Karwasz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosi wykład pt. “In principio: o wzajemnym przesuwaniu się granic między fizyką, metafizyką i teologią”. Po wykładzie zapraszamy na poczęstunek i dyskusję.

Pielgrzymowanie szlakami Camino de Santiago jest nie tylko fenomenem religijnym i społecznym, ale ma także istotne znaczenie kulturotwórcze. Zmierzanie ku głębszemu spojrzeniu na ten aspekt jakubowego pielgrzymowania to myśl przewodnia XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe Drogi św. Jakuba.
Na konferencję tę zapraszamy – wraz Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydziałem Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Sanktuarium św. Jakuba w Brzesku przy drodze Via Regia – 21 października 2023 r. do Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku.