Aktualności

Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące stypendia

lp imię i nazwisko  tytuł projektu kwota przyznana 
1 dr Berenika Seryczyńska Wpływ tradycji pielgrzymowania na kulturę w Polsce. Perspektywa teologiczna 8.000
2 dr Aneta Rayzacher-Majewska Katechetyczne po-stu-laty. Aktualność refleksji katechetycznej przełomu XIX i XX w 10.000
3 Ks. dr Sławomir Tykarski Kondycja relacji małżeńsko-rodzinnych w ocenie kierowców zawodowych. Implikacje pastoralne dla duszpasterstwa rodzin 8.000
4 Ks. dr Łukasz Simiński Dyskryminacja i wykluczenie nauczycieli religii w środowisku szkolnym 12.000
5 ks. dr hab. Dariusz Iwański Doświadczenie ostracyzmu przez studentów teologii na polskich uczelniach wyższych 10.000 

 

W środę, 20 grudnia o godz. 16:00 w Centrum Dialogu przy Pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu będzie miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej prof. Markowi Szulakiewiczowi. Laudację wygłosi prof. Andrzej Radzimiński. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się wdzięczności prof. Markowi Szulakiewiczowi za jego akademicką pracę w różnych środowiskach naukowych w Polsce.

Marek Szulakiewicz – Profesor, filozof kultury, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i Österreichischer Austauschdienst (ÖAD) w Wiedniu, Lipsku i Heidelbergu, zatrudniony na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Zajmuje się filozofią kultury, antropologią, filozofią dialogu, filozofią religii oraz metafizyką. W swoich badaniach podejmuje najistotniejsze problemy współczesnej kultury i metafizyki. Dotyczą one między innymi: kondycji człowieka w kulturze współczesnej, kategorii dialogu, problemów związanych z rozumieniem, miejsca religii w świecie współczesnym, uwikłania człowieka w czasowość istnienia. Jest autorem wielu książek i licznych artykułów poświęconych filozofii współczesnej. Szczególnie należy wskazać: Filozofia w Heidelbergu (1995), Filozofia jako hermeneutyka(2006), Czas i to, co ludzkie (2011, nominowana do nagrody Feniks 2012 oraz do Nagrody im. Jana Długosza 2012), O człowieku w czasach trudnych (2012), Poszukiwania metafizyczne (2014), Filozofia na co dzień. 365 dni z filozofią (2015), Naznaczeni tymczasowością. Wprowadzenie do teorii istnienia (2017), Zrozumieć świat współczesny (2018), „Uczyń nas otwartymi”. Studia z filozofii otwartości (2021).

Zachęcamy do uczestnictwa w organizowanej przez Nikodem – Duszpasterstwo Doktorantów i Pracowników Nauki oraz Stowarzyszenie Naukowców Katolickich Mszy Świętej wotywnej ku czci św. Alberta Wielkiego, patrona naukowców, połączonej z wykładem o związkach filozofii i fizyki. Wykład ma charakter otwarty, a w sposób szczególny kierujemy go do członków środowiska akademickiego.

 

Msza zostanie odprawiona w sobotę, 25 listopada, o godzinie 17:30 w Kapitularzu Klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie.

 

Po niej, o godzinie 18:30 w sali na 2. piętrze klasztoru (wejście przez atrium) profesor Grzegorz Karwasz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosi wykład pt. “In principio: o wzajemnym przesuwaniu się granic między fizyką, metafizyką i teologią”. Po wykładzie zapraszamy na poczęstunek i dyskusję.

Pielgrzymowanie szlakami Camino de Santiago jest nie tylko fenomenem religijnym i społecznym, ale ma także istotne znaczenie kulturotwórcze. Zmierzanie ku głębszemu spojrzeniu na ten aspekt jakubowego pielgrzymowania to myśl przewodnia XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe Drogi św. Jakuba.
Na konferencję tę zapraszamy – wraz Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydziałem Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Sanktuarium św. Jakuba w Brzesku przy drodze Via Regia – 21 października 2023 r. do Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku.

Z radością informujemy, że t. 43 serii Dzieła wszystkie, Objaśnienie „Polityki”, jest już dostępny w wersji elektronicznej pod adresem https://aquinas.cc/en/pl/~Polit.

Seria obejmować będzie kompletne wydanie dzieł Tomasza z Akwinu w języku polskim. Dzięki temu polscy czytelnicy, nie tylko teolodzy i filozofowie, ale wszyscy zainteresowani kulturą, otrzymają bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy.

„Już choćby z racji czysto historycznych powinno się uznać Objaśnienie za dzieło o dużym znaczeniu. Stanowi ono bowiem – obok podobnego komentarza Alberta Wielkiego – jedno z pierwszych świadectw recepcji Polityki Arystotelesa po setkach lat nieobecności tego pisma w powszechnym obiegu. Powstanie komentarzy Alberta i Tomasza wyznacza więc początek ważnego etapu rozwoju filozofii polityki na Zachodzie, w którym Polityka stanie się jednym z zasadniczych punktów odniesienia, tekstem szeroko dyskutowanym i komentowanym” (Wprowadzenie do: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wszystkie, t. 43, Objaśnienie „Polityki”).

Internetowa edycja Objaśnienia została przygotowana we współpracy z prof. Johnem Mortensenem z Aquinas Institute w Wyoming (USA), któremu składamy serdeczne podziękowania. Dzięki temu polskie wydanie Dzieł wszystkich św. Tomasza włącza się w międzynarodowy nurt zachowania i kontynuowania spuścizny wielkiego teologa, zaś polscy czytelnicy zyskują możliwość korzystania z narzędzi dostępnych w amerykańskiej edycji jego pism.

Ogłaszamy kolejny już konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie, w ramach którego przydzielona zostanie „Nagroda im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W VI edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2022/2023. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej:

Nasza Fundacja Pro Futuro Theolofiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

Wraz z Bractwem Toruńskich Belenistów zapraszamy na konferencję naukowo-pastoralną pt. „800-lecie tradycji szopek bożonarodzeniowych: historia, teologia, sztuka”, która odbędzie się w Toruniu, w dniach 13-14 października 2023 r. Na konferencji tej spotkają się teolodzy, historycy, szopkarze i sympatycy, by uczcić 8oo-lecie ustawienia pierwszej sceny bożonarodzeniowej przez św. Franciszka w grocie w Greccio w 1223 roku.

Szczegóły programu:

Piątek, 13 października
Miejsce – Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Poznańska 49

Godz. 15.00 – Koronka i Msza święta w kościele pw. Piotra i Pawła
Godz. 16.30 – Otwarcie konferencji, powitanie gości
Godz. 17.00 – „Zjednoczeni czy podzieleni? Chrześcijanie przy Żłóbku w Betlejem”, o. Prof. dr hab. Mieczysław C. Paczkowski OFM
Godz. 17.45 – „Pasterze w okolicach Betlejem”, o. Nikodem Marian Gdyk OFM, Komisarz Ziemi Świętej w Polsce

Sobota, 14 października
Miejsce – Centrum Dialogu, pl. bł. S.W. Frelichowskiego 1

Godz. 9.00 – „Franciszkanie w Betlejem”, o. Jerzy Kraj OFM, Dyrektor Chrześcijańskiego Centrum Informacyjnego w Jerozolimie
Godz. 9.30 – „Spojrzenie na Greccio”, o. Maciej Olszewski OFM, Kuria Generalna OFM – Rzym
Godz. 10.00 – „Ojcowie polskich szopek”, Dr Herbert Oleschko
Godz. 10.45 – „Szopka Krakowska – tradycja i współczesność”, Dr Andrzej Szoka, Muzeum Krakowa
Godz. 11.30 – Przerwa
Godz. 12.00 – „70 lat Stowarzyszenia Belenistów w Pampelunie”, Pedro Javier Martinez Barbarin AdBP
Godz. 12.30 – „Świat z zapałek”, Przemysław Kozłowski – szopkarz
Godz. 13.00 – „Działalność Bractwa Toruńskich Belenistów”, Ewa Derkowska-Rybicka, BTB
Godz. 13.45 – Obiad

Sesja finałowa: Miejsce – Muzeum Diecezjalne, ul. Żeglarska 7

Godz. 16.00 – „Boże Narodzenie w ikonografii”, Dr Anna Mosingiewicz
Godz. 16.45 – „Symboliczne i religijne aspekty szopki bożonarodzeniowej w kolędach i pastorałkach, Prof. Bernard Odya, UKSW Bydgoszcz
Godz. 17.30 – Koncert

W przerwie – Rozstrzygnięcie konkursu „Figury do Szopki 3D” – więcej informacji na temat konkursu na stronie Bractwa Toruńskich Belenistów.

Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza konkurs na stypendia badawcze im. ks. J. Bagrowicza. Fundusz powstał w celu realizacji działań statutowych Fundacji obejmujących m.in. wspieranie i inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, zwłaszcza związanych z misją Uniwersytetu. W jego ramach można pozyskać granty na badania z dziedziny katechetyki, pedagogiki religii, teologii pastoralnej czy innych obszarów istotnych dla rozwoju teologii praktycznej, w szczególności na badania empiryczne dotyczące życia Kościoła. 

Do składania wniosków zapraszamy instytucje działające w obszarze nauki oraz osoby fizyczne posiadające przynajmniej naukowy stopień doktora uzyskany w Rzeczpospolitej Polskiej lub zagraniczny stopień będący jego odpowiednikiem.

Stypendia na działanie badawcze mogą być przyznawane w kwocie do 15 000 zł i wypłacane jednorazowo lub w ratach przez okres od 1 miesiąca do maksymalnie 12 miesięcy. W jednym konkursie kandydaci mogą zgłosić tylko jeden wniosek. Koszty kwalifikowane obejmują wszystkie koszty, które są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów, są powiązane z działaniami określonymi we wniosku, są identyfikowalne i weryfikowalne oraz zostały poniesione w terminach określonych w umowie stypendialnej.

Fundacja Pro Futuro Theologiae zaprasza na konferencję prasową pt.: „Wolność religijna we współczesnym świecie: przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym” organizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (https://laboratoriumwolnosci.pl/mduoap/).

Konferencja odbędzie się 22 sierpnia 2023 roku w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 3.

 

Plan konferencji:

13.00 – powitanie gości – dr Jan Wiśniewski, AKSiM, koordynator RODM w Toruniu
13.05 – otwarcie konferencji – o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, rektor – założyciel, prof. AKSiM
13.15 – prof. dr hab. Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w MSZ: Obrona wolności religii lub przekonań jako priorytet polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie praw człowieka.
13.30 – dr Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w MS: W obronie chrześcijan – jak chronić wolność religii w obliczu systemowego upadku wartości.
13.45 – ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. UKSW, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, przewodniczący sekcji polskiej PKWP: Ponad prawem do emigracji – prawo do pozostania. Pomoc humanitarna dla Bliskiego Wschodu jako szansa na zachowanie tożsamości regionu.
14.00 – ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, UAM, AKSiM: Między prześladowaniem a ideologizacją. Wokół profanacji katedry poznańskiej w 2020 r.
14.15 – dyskusja: moderator ks. dr Tomasz Huzarek, UMK, fundacja Pro Futuro Theologiae
14.30 – pytania do dziennikarzy – prowadzenie: dr Jan Wiśniewski, AKSiM, koordynator RODM w Toruniu
14.50 – podsumowanie konferencji: o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor, prof. AKSiM w Toruniu