Aktualności

Tego roku wraz z Bractwem Toruńskich Belenistów czcimy tak godny jubileusz, jakim jest 800 lat szopki Bożonarodzeniowej.

Szopka jest zobrazowaniem sceny narodzenia Jezusa w grocie betlejemskiej. Prekursorem takiego przedstawienia misterium Wcielenia był św. Franciszek z Asyżu. W wigilię roku 1223, jak głosi podanie w drodze powrotnej do Asyżu z Rzymu, gdzie przedstawił konstytucje swojego zakonu papieżowi, postanowił zatrzymać się w górskiej miejscowości Greccio. W jednej z tamtejszych grot – pustelni odprawił mszę świętą, w której wzięli udział okoliczni wieśniacy, żywe zwierzęta oraz drewniana figurka Dzieciątka. W ten sposób św. Franciszek chciał przybliżyć prostym ludziom cud przyjścia na świat Boga-Człowieka. Szopka odegrała ważną rolę ewangelizacyjną. Z biegiem lat rozpowszechniła się w całym świecie chrześcijańskim, głównie za przyczyną zakonów franciszkańskich. Wystawiana była początkowo w kościołach, potem również na dworach i w bogatych domach, wreszcie trafiła pod strzechy, skąd wywodzi się szopka ludowa i zwyczaj kolędowania z szopką.

W bieżącym roku Bractwo planuje szereg działań, m.in. organizację konferencji naukowej nt. Tajemnicy Wcielenia, spotkanie szopkarzy z Polski i Hiszpanii, publikację materiałów dot. naszej działalności, organizację ekspozycji i wystaw, prezentacje szopek w przestrzeni publicznej. Wraz z Bractwem Toruńskich Belenistów zachęcamy do budowania własnych domowych szopek. Wspólna praca nad szopką integruje rodzinę i przyjaciół i pozwala na pogłębione przeżywanie czasu adwentu. Własnoręcznie wykonana szopka to wielka radość, godna i piękna dekoracja domu na Święta Bożego Narodzenia! Oprócz tego odbędzie się również konkurs „Szopka Świętego Franciszka w 3D” – więcej informacji, w tym również na temat konkursu, znajdą Państwo na stronie Bractwa Toruńskich Belenistów.

Jest już dostępny kolejny, 32 tom serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, którą mamy zaszczyt opracowywać wraz z Instytutem Teologicznym i Wydawnictwem Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze.

Mniejsze kwestie dyskutowane zawierają trzy dzieła św. Tomasza z Akwinu: Kwestie dyskutowane o duszy, Kwestię dyskutowaną o stworzeniach duchowych (wydaną pierwszy raz po polsku) oraz Kwestię dyskutowaną o zjednoczeniu Słowa wcielonego.

Najbardziej znane dzieło Akwinaty, Summę teologii, porównuje się czasem do gotyckiej katedry z jej starannie przemyślaną strukturą. Kwestie zamieszczone w tym tomie można uznać – jak pisze we wprowadzeniu Janusz Pyda OP – za prace przygotowawcze w warsztacie architekta, który „przed zastosowaniem konkretnych rozwiązań czy pomysłów na placu budowy musi je dokładnie przeliczyć, szczegółowo rozrysować i wykonać staranny ich model”.

„Kwestie dyskutowane” (quaestiones disputatae) były w średniowieczu formą prowadzenia zajęć uniwersyteckich, a także niezależnym od nich gatunkiem pisarstwa naukowego. Jako forma zajęć polegały na rozbudowanej debacie na zaproponowany temat, opracowanej następnie i skonkludowanej przez „mistrza” odpowiedzialnego za całość. Były to niekiedy jakby „turnieje teologów”. To właśnie opracowanie i rozstrzygnięcie takich dyskusji przez św. Tomasza utrwalone zostało w formie pisemnej.

Kwestie dyskutowane o duszy i Kwestia dyskutowana o stworzeniach duchowych stanowią wykład Tomaszowej filozofii stworzeń duchowych (uzupełniając się wzajemnie, a niekiedy powtarzając niektóre zagadnienia). Powstały w Rzymie w latach 1265-1268, gdy św. Tomasz miał około czterdziestu lat.

W dziełach tych mierzy się on z całym wachlarzem pytań filozoficznych i teologicznych nawiązujących m.in. do dziedzictwa Platona, Arystotelesa i Awerroesa. Rozważa, czy istnieją stworzenia duchowe i jakie są ich rodzaje. Na czym polegają różnice między nimi? Jakie są relacje substancji duchowych do ciał, a w szczególności duszy ludzkiej do ciała? Jak ma się dusza do swych władz? Czym jest „intelekt możnościowy”, a czym „intelekt czynny”? Jaki jest status duszy oddzielonej od ciała?

W tych rozważaniach dominuje metafizyka, ale Pismo Święte pozostaje punktem odniesienia.

Trzecim dziełem zawartym w 32 tomie jest Kwestia dyskutowana o zjednoczeniu Słowa wcielonego. Powstała ona prawdopodobnie w 1272 roku i stanowi przykład „chrystologii filozoficznej”, będąc analizą tajemnicy wcielenia Chrystusa z użyciem narzędzi filozoficznych. Akwinata dobiera je w taki sposób, by pomogły wniknąć w znaną na podstawie Objawienia prawdę o tym, że Bóg stał się człowiekiem. W pięciu artykułach wchodzących w skład tej kwestii św. Tomasz zastanawia się przede wszystkim nad unią hipostatyczną, tj. zjednoczeniem natury ludzkiej i boskiej w Chrystusie.

W skrócie:

  • Zbiór trzech dzieł św. Tomasza z Akwinu, w tym po raz pierwszy wydana po polsku Kwestia dyskutowana o stworzeniach duchowych
  • Wykład Tomaszowej filozofii stworzeń duchowych
  • Filozoficzna analiza tajemnicy Wcielenia Chrystusa

O serii:

Dzieła św. Tomasza, zebrane w ramach 70-tomowej serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, należą do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego i stanowią ważną inspirację do pogłębionych intelektualnych poszukiwań.

Tomaszowe dzieło, w zależności od tłumaczenia, liczy od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy stron. Do jego spuścizny odwołują się nie tylko katolicy, lecz również chrześcijanie innych wyznań, a także niewierzący specjaliści rozmaitych nauk humanistycznych, w tym ekonomiści i politycy.

Serię opracowują: Instytut Teologiczny i Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze oraz nasza Fundacja. W projekcie bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu.

Projekt Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu został objęty honorowym patronatem Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

 

Więcej informacji, a także możliwość wglądu do najnowszego wydania na stronie: https://wdrodze.pl/produkt/dziela-wszystkie-t-32-mniejsze-kwestie-dyskutowane/

22 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie, #MDUOAP (ang. International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief, #UNIDVRBV). Wyrażamy w ten sposób solidarność z ofiarami nienawiści, aktów przemocy i nietolerancji z powodu religii lub wyznania.

Co kryje się za długą nazwą?

MDUOAP został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2019 r. w odpowiedzi na niepokojący w skali świata wzrost liczby przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię.

  • Według najnowszego raportu organizacji Open Doors na wyjątkowo ciężkie prześladowania narażonych jest już ponad 360 mln chrześcijan, co oznacza, że represjom podlega 1 na 7 chrześcijan na całym świecie.
  • Jako znamienne dla minionego roku odnotować należy skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdzie wojska agresora na wielką skalę niszczą świątynie i miejsca kultu, a także prześladują duchownych.
  • Niepokój może budzić również sytuacja osób wierzących w Polsce – w opracowanym przez Laboratorium raporcie w 2021 r. odnotowanych zostało 130 przypadków szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i religii wśród chrześcijan dokonanych tylko w naszym kraju.

Dołącz do obchodów

Podobnie jak w poprzednich latach, projekt naszej Fundacji, Laboratorium Wolności Religijnej zamierza uczcić ofiary aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie, organizując obchody MDUOAP w Polsce. Zapraszamy do udziału:

  • udostępnij informacje o obchodach na swoim profilu w mediach społecznościowych lub na swojej stronie internetowej.
  • 22 sierpnia o godz. 21.00 postaw w oknie zapaloną świecę na znak pamięci o cierpiących z powodu swej wiary.
  • Prześlij nam link lub zdjęcia, które moglibyśmy dołączyć do relacji z obchodów i rozpowszechnić w materiałach promocyjnych – pokażmy, jak wielu z nas wspiera ofiary aktów przemocy i prześladowań ze względu na religię lub wyznanie!

Skontaktuj się z nami:

Materiały informacyjne dotyczące Międzynarodowego Dnia, a także raporty i analizy dotyczące stanu wolności religijnej w Polsce i na świecie znajdziesz na stronie Laboratorium Wolności Religijnej. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub materiałów graficznych, które mógłbyś udostępnić na swym profilu, napisz do nas. Możesz także przesłać nam swoje zdjęcie, a my nałożymy na nie odpowiednią nakładkę i odeślemy w formie gotowej do publikacji.

23 lipca 2023 r. wystartuje druga edycja wyjątkowego i kameralnego biegu CAMINO POLACO, tym razem na dystansie PÓŁMARATONU! Na linii startu będzie mogło pojawi się 250 biegaczy. Wpisowe to zaledwie 50 zł, a w każdym pakiecie startowym będzie czekała profesjonalna koszulka biegowa marki AdRunaLine. Zapisy już wystartowały!

Start honorowy biegu ponownie odbędzie się w Szafarni po recitialu fortepianowym, a start właściwy w Głogowie. Meta zlokalizowana będzie przy Kościele pw. św. Jakuba w samym centrum miasta Torunia przy Rynku Nowomiejskim! Trasa półmaratonu będzie wiodła Drogą Polską Szlaku Świętego Jakuba. Przed finiszem pierwszego zawodnika w miasteczku biegowym ponownie odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży.

Regulamin, rejestracja, lista startowa, trasa półmaratonu oraz dalsze szczegółowe informacje na stronie: https://szafarnia.art.pl/caminio-polaco-polmaraton/

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową, która odbędzie się w Toruniu, w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2023.

Historycznie rzecz biorąc, jedną z centralnych cech średniowiecznej egzegezy biblijnej jest jej nieustanna dialektyka między starym a nowym, ugruntowana między innymi w idei, że Biblia zakłada „nieskończoną lekturę” (G. Dahan), do której czytelnik tekstu aktywnie się przyczynia. To właśnie ta idea przyniosła lub sprzyjała wielu innowacjom materialnym i formalnym, zwłaszcza w XII i XIII wieku, i w ten sposób wzbogaciła średniowieczną egzegezę. Można tu wymienić pojawienie się Biblii z glossą, techniki egzegetyczne, takie jak krytyka tekstualna i rozgraniczenie sensu dosłownego od duchowego, wprowadzenie do komentarza biblijnego quaestiones teologicznych i filozoficznych pod wpływem ponownego odkrycia Arystotelesa, wpływ egzegetów żydowskich i tym podobne.

Dialektyka ta jest szczególnie obecna Corpus Paulinum, który już sam w sobie charakteryzuje się badaniem relacji między starym i nowym (Stare Prawo – Nowe Prawo; Stary Testament – Nowy Testament) w celu ustanowienia spójnego i całościowego światopoglądu chrześcijańskiego. Korpus Pawłowy, do którego w średniowieczu należał List do Hebrajczyków, miał ponadto ogromny wpływ na kształtowanie się teologii systematycznej w takich dziedzinach, jak antropologia, eklezjologia i chrystologia. Wpływ Listów Pawłowych widoczny jest także w dziedzinie liturgii, prawa kanonicznego etc.

Chociaż w ostatnich latach nowe wydania i przekłady zwróciły uwagę na średniowieczną recepcję Listów Pawłowych, wiele pozostaje jeszcze niezbadanych, zarówno jeśli chodzi o znanych i anonimowych autorów (co wynika z Repertorium Biblicum Medii Aevi Stegmüllera), jak i o autorytet Listów w rozwoju średniowiecznej egzegezy jako wzajemnego oddziaływania różnych źródeł, metod i interpretacji.

W ramach konferencji zostaną przedstawione dotychczasowe rezultaty realizacji projektu Dzieła Wszystkie Tomasza z Akwinu, realizowanego przez Instytut Tomistyczny w Warszawie, Wydawnictwo „W drodze” oraz naszą Fundację, spotkania z tłumaczami oraz konsultacje ze specjalistami. Zaplanowano specjalny panel poświęcony kwestii wyzwań translatorskich dotyczących tekstów św. Tomasza z Akwinu oraz wymianę doświadczeń z naukowcami, realizującymi podobne projekty naukowe na świecie.

Harmonogram Konferencji znajdą Państwo na stronie: https://akwinata.net/pl/aktualnosc/sredniowieczna-recepcja-listow-sw-pawla

W środę, 31 maja, w Toruniu rozpocznie się trzydniowa międzynarodowa konferencja „Wolność religijna i inne prawa człowieka: zagrożenia i trendy” zorganizowana w ramach Laboratorium Wolności Religijnej realizowanego przez naszą Fundację. Celem konferencji będzie omówienie głównych zagadnień związanych z ochroną i promocją wolności religijnej na styku z innymi prawami człowieka w różnych częściach świata, aby lepiej zrozumieć aktualne zagrożenia i trendy związane z obecnością religii w życiu publicznym. Organizatorzy są bowiem przekonani, iż wyłącznie poprzez dialog można budować kulturę opartą na wzajemnym szacunku i harmonii mimo istniejących różnic, także tych na tle wyznaniowym. W wydarzeniu weźmie udział wielu naukowców, praktyków oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego przybyłych do Torunia z całego świata. Prezentując interdyscyplinarne spojrzenie na zagrożenia wobec wolności religijnej oraz utrzymujące się trendy, uczestnicy będą rozważać, w jaki sposób można zwiększyć ochronę i promowanie wolności religii lub przekonań na całym świecie, a także zapobiegać ich naruszeniom. W panującym obecnie na świecie klimacie niestabilności, konfliktów i zagrożenia bezpieczeństwa poszanowanie wolności religii lub przekonań w życiu publicznym jest bardzo istotną kwestią. Wciąż bowiem zdecydowanie zbyt wiele grup religijnych i jednostek na całym świecie zmaga się z przemocą, marginalizacją i stygmatyzacją na tle wyznaniowym.

Więcej informacji na stronie: https://laboratoriumwolnosci.pl/wolnosc-religijna-i-inne-prawa-czlowieka-zagrozenia-i-trendy/

Od 20 do 26 lutego br. trwają obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obchody wiążą się z przypadającym na 22. lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, znalezienie profesjonalnego wsparcia oraz zasięgnięcie fachowej i bezpłatnej porady.

Kto i jak angażuje się w akcję?

W akcję, jak co roku, włączają się pracownicy sądów, prokuratur, policjanci, prawnicy, ośrodki interwencji kryzysowej oraz placówki finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Instytucje te we własnym zakresie zorganizowały punkty informacyjne oraz zamieściły na swoich stronach internetowych informacje o terminach ich działania. W ubiegłym roku na zaproszenie Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedziało ponad 450 instytucji, angażując w udzielanie pomocy ponad 7000 osób.

Jak uzyskać pomoc?

Bezpłatne porady i pomoc można uzyskać telefonicznie lub osobiście, w zależności od możliwości instytucji. TPOPP jest organizowany bezkosztowo, wszystkie osoby zaangażowane w akcję pracują pro bono i nie pobierają za to żadnego wynagrodzenia. Materiały graficzne promujące wydarzenie (plakaty i ulotki), które trafiły do ponad 400 miejsc w całej Polsce, przygotowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby materialną, dostosowaną do potrzeb. Dane teleadresowe miejsc świadczenia pomocy finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości znajdują się pod tym linkiem:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Do błyskawicznego kontaktu służy również całodobowa i ogólnokrajowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym (+48 222 309 900) oraz specjalny adres e-mail: info@numersos.pl

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem4

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika od 2014 roku, planuje w kolejnym roku swojej aktywności utworzenie stypendiów naukowych oraz grantów, kolejną edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktoranckie w zakresie teologii i filozofii, działania na rzecz małżeństwa i rodziny oraz wsparcie inicjatyw duszpasterskich. W realizacji planów może pomóc 1,5% z podatku tych podatników, którzy zechcą wesprzeć pronaukowe cele Fundacji.

Każdy, kto zechce pomóc Fundacji w kontynuowaniu działalności na rzecz promocji Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu oraz teologii i filozofii w Polsce, (jak i na świecie,) może przekazać 1,5% z podatku, wpisując do formularza rozliczeniowego PIT odpowiedni numer KRS. Promowanie studiów teologii jest o tyle ważne, że studiowanie tego kierunku cechuje się wyjątkową wartością etyczną, która ma przełożenie na jakość pracy naszych Absolwentów, a której towarzyszy ciekawość, zrozumienie, szerokie horyzonty myślenia oraz pasja w działaniu.

Fundacja Pro Futuro Theologiae, KRS: 0000533493.