kana__owa

Fundacja Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany jest po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w roku akademickim 2014/2015. Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zostały zamieszczone na stronie Fundacji: www.pft.umk.pl

Fundacja Pro Futuro Theologiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest m.in. inicjowanie badań z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła, oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

DO POBRANIA:

Informacja o konkursie

Regulamin Konkursu

Formularz Zgłoszeniowy

Wypełniony formularz należy wysłać na adres e-mail: pft@umk.pl