Fundacja Pro Futuro Theologiae zaprasza na konferencję prasową pt.: „Wolność religijna we współczesnym świecie: przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym” organizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (https://laboratoriumwolnosci.pl/mduoap/).

Konferencja odbędzie się 22 sierpnia 2023 roku w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 3.

 

Plan konferencji:

13.00 – powitanie gości – dr Jan Wiśniewski, AKSiM, koordynator RODM w Toruniu
13.05 – otwarcie konferencji – o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, rektor – założyciel, prof. AKSiM
13.15 – prof. dr hab. Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w MSZ: Obrona wolności religii lub przekonań jako priorytet polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie praw człowieka.
13.30 – dr Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w MS: W obronie chrześcijan – jak chronić wolność religii w obliczu systemowego upadku wartości.
13.45 – ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. UKSW, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, przewodniczący sekcji polskiej PKWP: Ponad prawem do emigracji – prawo do pozostania. Pomoc humanitarna dla Bliskiego Wschodu jako szansa na zachowanie tożsamości regionu.
14.00 – ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, UAM, AKSiM: Między prześladowaniem a ideologizacją. Wokół profanacji katedry poznańskiej w 2020 r.
14.15 – dyskusja: moderator ks. dr Tomasz Huzarek, UMK, fundacja Pro Futuro Theologiae
14.30 – pytania do dziennikarzy – prowadzenie: dr Jan Wiśniewski, AKSiM, koordynator RODM w Toruniu
14.50 – podsumowanie konferencji: o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor, prof. AKSiM w Toruniu