Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

I Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – Pycka Mateusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Aktualność racji afirmujących istnienie Boga dla człowieka XXI stulecia w świetle refleksji Bohdana Bejzego

II Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – Kosecka Klaudia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Znaczenie wierności i zdrady małżeńskiej w ocenie małżonków. Studium empiryczne

III Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – Gutowski Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Istota, przejawy i skutki kultu chrześcijańskiego według św. Tomasza z Akwinu. U źródeł teologii liturgicznej Akwinaty

Wyróżnienia:

Nocoń Tomasz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Życie i posługa kapłańska Franciszka Strzyża (1876-1942)
Maliszewski Rafał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Misja szkolnictwa katolickiego w Polsce na przykładzie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Chojnicach

Z okazji dnia św. Tomasza z Akwinu wraz z Pracownią Tomizmu Biblijnego Wydziału Teologicznego UMK serdecznie zapraszamy na wykład o. dr. Janusza Pydy OP, przedstawiciela Instytutu Tomistycznego w Warszawie, pt. „Nauczanie jako akt miłosierdzia według św. Tomasza z Akwinu”, który odbędzie się we wtorek, 24 stycznia br. o godz. 18:00 na Wydziale Teologicznym UMK, ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Miłosierdzie chrześcijańskie bywa zazwyczaj kojarzone z działalnością charytatywną, wsparciem materialnym czy pomocą medyczną bądź terapeutyczną. Tymczasem zarówno w myśli jak i działalności św. Tomasza z Akwinu widoczne jest zdecydowanie szersze rozumienie miłosierdzia, którego najwyższym aktem jest działalność intelektualna i nauczycielska – zwłaszcza, gdy idzie o nauczanie wiary. Jak zatem św. Tomasz rozumie miłosierdzie? Dlaczego to właśnie nauczanie stanowi najdoskonalszą jego realizację? Czym w istocie jest nauczanie wiary (sacra doctrina) skoro postrzegane być może, a nawet – zdaniem Akwinaty – powinno, jako akt cnoty miłosierdzia?

Janusz Pyda OP – dominikanin, absolwent filozofii Uniwersytety Jagiellońskiego i doktor teologii dogmatycznej Akademii Katolickiej w Warszawie. Pracownik naukowy Instytutu Tomistycznego w Warszawie. Wykładowca filozofii i teologii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie i Akademii Katolickiej w Warszawie. Członek jury Nagrody Literackiej Biblioteki Narodowej „Skrzydła Dedala”. Opublikował m.in.: Listy starego anioła do młodego, Listy Kasjela, Dzień z życia diabła. Podręcznik kuszenia, Cuda, wraz z Antonim Liberą Jesteście na Ziemi na to rady nie ma! Dialogi o teatrze Samuela Becketta, wraz z prof. Mikołajem Olszewskim współtłumacz i współredaktor III tomu Kwestii dyskutowanych o mocy Boga św. Tomasza z Akwinu.

Wydarzeniu będzie towarzyszyła prezentacja pierwszego polskiego tłumaczenia komentarzy św. Tomasza do Listów św. Pawła oraz wręczenie nagród im ks. F. Sawickiego za najlepsze prace dyplomowe z zakresu teologii i nauk o rodzinie.

Zapraszamy na konferencję prasową poświęconą prezentacji projektu Dzieła wszystkie św. Tomasza z Akwinu, która odbędzie się w piątek, 20 stycznia br. o godz. 10:00 w Centrum Prasowym PAP na ul. Bracka 6/8 w Warszawie.

Program:

  • Prof. dr hab. Piotr Roszak (Fundacja Pro Futuro Theologiae), o. dr hab. Mateusz Przanowski (Instytut Tomistyczny) – omówienie głównych założeń projektu Opera Omnia, jego znaczenia naukowego oraz rangi w zestawieniu z innymi tego rodzaju przedsięwzięciami realizowanymi na świecie.
  • Dr Tomasz Grabowski (wydawnictwo W Drodze) – prezentacja pierwszego tomu serii: Dzieła wszystkie, t. 43, Objaśnienie „Polityki”, założeń wydawniczych serii oraz kalendarium publikacji kolejnych jej tomów.
  • Dr Piotr Orłowski (Fundacja Pro Futuro Theologiae) – wykład: Dlaczego warto czytać św. Tomasza.

 

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej.

 

Akredytacje do udziału stacjonarnego w Centrum Prasowym PAP pod linkiem:

https://centrumprasowe.pap.pl/form/formularz-akredytacyjny

 

Akredytacja do udziału online poprzez formularz rejestracyjny:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3NHCRy0YTZOMOjTfBv-29Q

 

Wraz z Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni zapraszamy na pokaz filmu „Wyszyński – Zemsta czy przebaczenie”, który odbędzie się we wtorek, 13 grudnia o godzinie 17:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1). Na pokazie obecny będzie reżyser, Tadeusz Syka, oraz aktor grający główną rolę, Ksawery Szlenkier. Po projekcji zapraszamy na rozmowę, podczas której będzie można zadawać pytania. Wstęp wolny!

Film opowiada o losach wojennych księdza porucznika Stefana Wyszyńskiego. „Jak miłować nieprzyjaciół, kiedy przyszło nam do nich strzelać?” ‒ to pytanie, na które w obliczu wojny przyszły Prymas Polski musi sobie odpowiedzieć. Jest rok 1944, młody ksiądz Wyszyński jest nowo mianowanym kapelanem oddziału na terenie Puszczy Kampinoskiej. Równolegle działa on w powstańczym szpitalu. Ogłuszający huk ostrzałów artyleryjskich, opieka nad zabandażowanymi Powstańcami czy mrożące krew w żyłach spotkania z bezdusznymi hitlerowskimi żołnierzami ‒ ta wojenna rzeczywistość stanowi dla niego kuźnię charakteru, jest próbą, w której musi podejmować szereg trudnych decyzji, jest walką o nadzieję i miłość ‒ zwłaszcza wobec nieprzyjaciół.

Zapraszamy na organizowaną przez Ośrodek Liturgiczny „Mysterium Fidei” oraz naszą Fundację dyskusję nad pięknem i kiczem w liturgii, która odbędzie się we wtorek, 6 grudnia 2022 roku na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu (ul. Gagarina 37) o godz. 19:00 w sali IA.

Gośćmi specjalnymi będą ks. prof. Robert Woźniak, o. prof. Tomasz Gałuszka OP oraz o. Łukasz Miśko OP. Poruszony zostanie temat piękna jako takiego, piękna celebracji, piękna przestrzeni liturgicznej, a także piękna doświadczanego w muzyce oraz podjęta zostanie próba uchwycenia kiczu jako zjawiska zagrażającego temu pięknu.

Dyskusja będzie moderowana przez ks. Tomasza Gutowskiego, koordynatora działań Ośrodka Liturgicznego „Mysterium fidei”.

W razie jakichkolwiek zapraszamy do kontaktu drogą mailową: liturgia.umk@gmail.com.

W dniach 20-21 września będzie można usłyszeć wykłady otwarte zorganizowane w ramach dorocznego zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Zapraszamy

Wtorek, 20 IX, g. 17.00 – 17.45
Wierzę Kościołowi? – prof. dr hab. Aleksander NALASKOWSKI, UMK Toruń

Środa, 21 IX, g. 9.00 – 9.45
Wierzę w Kościół Chrystusa. Tezy, argumenty, perspektywy – ks. prof. dr hab. Jerzy SZYMIK, UŚ

Przedstawiamy Państwu komiks „Historia o niemym wole. Święty Tomasz z Akwinu”. 

Proponujemy czytelnikom komiks przybliżający postać i życie św. Tomasza z Akwinu w zabawny sposób. Publikacja przedstawia najważniejsze momenty z życia człowieka, który był dzieckiem swoich czasów, a jego dorobek i nauczanie są aktualne również dzisiaj. Sporo dowiemy się o świętym w sposób przyjazny, bez erudycyjnych cytatów, za to dzięki ilustracjom przedstawiającym życie Tomasza z Akwinu od dziecka i młodzieńca do dorosłego mężczyzny: nauczyciela, mistyka i świętego.

Więcej informacji poniżej: https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Historia-o-niemym-wole.-Swiety-Tomasz-z-Akwinu/1962

 

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W VI edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2021/2022. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej:

Fundacja Pro Future Theologiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.