Studiuj na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu:
Teologia (studia stacjonarne jednolite magisterskie)
specjalności:
  • kapłańska
  • katechetyczno-pastoralna
  • teologia ogólna z językiem włoskim
  • teologia ogólna z językiem hiszpańskim

Uwaga! To nie wszystko! Jeśli wciąż będziesz nienasycony wiedzy, to możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich. Mają one formę studiów stacjonarnych i trwają cztery lata (8 semestrów). Posiadają cztery sekcje: teologii biblijnej, teologii systematycznej, teologii moralnej oraz teologii praktycznej.

Nauki o Rodzinie

Studia pierwszego stopnia – specjalności:

  • Nauczycielska wychowanie do życia w rodzinie i etyka
  • Asystent i doradca rodzinny
  • Pozamedyczna pomoc hospicyjno-geriatryczna
Studia drugiego stopnia – specjalności:

  • Nauczycielska – wychowanie do życia w rodzinie i etyka
  • Mediacje rodzinne
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.teologia.umk.pl/