Dnia 17 maja br. (wyjątkowo w piątek) w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbędzie się seminarium pt. „What does it mean to be alive?, Biological, ethical, political and theological discourses on life („Co to znaczy być ożywionym? Biologiczny, etyczny, polityczny i teologiczny dyskurs o życiu”). Prelekcję poprowadzi prof. Martin Grassi z Uniwersytetu w Buenos Aires.

Streszczenie: Życie w zachodniej cywilizacji jest charakteryzowane przez ideę refleksyjności i przyjmowania. Żyjąca istota jest ukierunkowanym na siebie bytem, który sam z siebie dokonuje procesów życiowych. Określane przez grecki przedimek autos (samo-), operacje życiowe są zawsze refleksyjne, jak o tym świadczą samo-reprodukcja, samo-regulacja, samo-determinacja, samo-kierowanie itd. Ważnym więc pytaniem jest wyjaśnienie jak istoty żyjące osiągają jedność w ciągłych procesach przyjmowania. Skoro śmierć polega na rozpadzie, dlatego byty żyjące muszą tak na siebie działać, aby utrzymać jedność i wewnętrzną spójność. W czasie seminarium zostanie ukazane jak takie rozumienie życia – które nazywa autor bio-teo-politycznym paradygmatem autarchii – ukształtowało nasze biologiczne, etyczne, polityczne i teologiczne wypowiedzi i prowokuje pytanie o to czy jest to rzeczywiście jedyny sposób opisu istoty żyjącej.

Prelegent: Martín Grassi – doktor filozofii (University of Buenos Aires), badacz Buenos Aires National Academy of Sciences and the National Council of Scientific and Technical Research of Argentina (CONICET), wykładowca filozofii na Pontifical Catholic University of Argentina. Obecnie pracuje jako badacz (research fellow) w Institute of Hermeneutics of the University of Bonn (Alexander von Humboldt Research Fellowship).

Szczegóły dostępne na plakacie: