Zapraszamy na kolejne spotkanie w naszym cyklu seminariów poświęconych naturze i osobowemu życia Boga, które odbędzie się wyjątkowo we wtorek, 30.05.2017 r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (Plac Frelichowskiego 1) w Toruniu.

Tym razem pochylimy się nad niezwykle pasjonującym tematem: „Tożsamość osobowa a zmartwychwstanie Chrystusa”, a w temat wprowadzą nas prof. Marian Grabowski (UMK) oraz mgr Rafał Tryścień (UŁ).

Spotkanie odbywa się w ramach trwającego drugiego cyklu spotkań dotyczących teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga”, finansowanym przez Uniwersytet w Insbruku. Szczegóły na plakacie.