W środę, 31 maja, w Toruniu rozpocznie się trzydniowa międzynarodowa konferencja „Wolność religijna i inne prawa człowieka: zagrożenia i trendy” zorganizowana w ramach Laboratorium Wolności Religijnej realizowanego przez naszą Fundację. Celem konferencji będzie omówienie głównych zagadnień związanych z ochroną i promocją wolności religijnej na styku z innymi prawami człowieka w różnych częściach świata, aby lepiej zrozumieć aktualne zagrożenia i trendy związane z obecnością religii w życiu publicznym. Organizatorzy są bowiem przekonani, iż wyłącznie poprzez dialog można budować kulturę opartą na wzajemnym szacunku i harmonii mimo istniejących różnic, także tych na tle wyznaniowym. W wydarzeniu weźmie udział wielu naukowców, praktyków oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego przybyłych do Torunia z całego świata. Prezentując interdyscyplinarne spojrzenie na zagrożenia wobec wolności religijnej oraz utrzymujące się trendy, uczestnicy będą rozważać, w jaki sposób można zwiększyć ochronę i promowanie wolności religii lub przekonań na całym świecie, a także zapobiegać ich naruszeniom. W panującym obecnie na świecie klimacie niestabilności, konfliktów i zagrożenia bezpieczeństwa poszanowanie wolności religii lub przekonań w życiu publicznym jest bardzo istotną kwestią. Wciąż bowiem zdecydowanie zbyt wiele grup religijnych i jednostek na całym świecie zmaga się z przemocą, marginalizacją i stygmatyzacją na tle wyznaniowym.

Więcej informacji na stronie: https://laboratoriumwolnosci.pl/wolnosc-religijna-i-inne-prawa-czlowieka-zagrozenia-i-trendy/