Zapraszamy serdecznie na wykład „Chrześcijaństwo syryjskie. Od ludobójstwa po współczesność”, który odbędzie się we wtorek 15 listopada br. o godz. 18:00 w Auli Magna Wydziału Teologicznego UMK. Wstęp wolny!

Prelekcję poprowadzi prof. Martin Tamcke, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Georga Augusta w Getyndze, specjalista z zakresu ekumenizmu, teologii chrześcijaństwa wschodniego i orientalnego, a także dialogu kulturowego między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem.

Wykład poruszy kwestie historii Kościołów w Syrii i Iraku z uwzględnieniem ich obecnej sytuacji. Ramy czasowe prezentowanej problematyki obejmują dwudziestowieczne prześladowania i ludobójstwo, a kończą na współczesności. W ramach wykładu zaprezentowane zostaną także wypowiedzi i świadectwa ludzi żyjących na tamtych terenach, celem lepszego zrozumienia problemów, z jakimi boryka się dziś chrześcijański Orient.

prof-tamcke