Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na Studia Podyplomowe w zakresie Bioetyki.

Kwestie etyczne dotyczące życia ludzkiego, jego początków, trwania i kresu, są niezmiennie przedmiotem gorących dyskusji i sporów. Obok problemów znanych od dawna, takich jak aborcja czy samobójstwo, pojawiają się nowe, związane z odkryciami naukowymi w dziedzinie biologii
i medycyny. Budzą one uzasadnione nadzieje na pokonanie chorób dotąd nieuleczalnych,
a jednocześnie rodzą pytania i wątpliwości natury moralnej. Domagają się osądu indywidualnego sumienia, ale potrzebują także uregulowań prawnych. Poszukiwanie odpowiedzi i rozwiązań ma znaczenie nie tylko dla poszczególnych osób, ale także dla kształtu życia społecznego teraz
i w przyszłości. Stąd potrzeba pogłębionej refleksji, która od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, przybrała postać dynamicznie rozwijającej się bioetyki.

Adresaci studiów

Podyplomowe studia w zakresie bioetyki organizowane na Wydziale Teologicznym UMK są propozycją dla wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy etycznej na temat złożonych, żywo dyskutowanych kwestii dotyczących życia ludzkiego – jego początku, trwania i kresu,
w szczególności do osób, które z racji wykonywanego zawodu stają wobec problemów i dylematów natury bioetycznej. (w ubiegłych latach uczestnikami studiów byli m.in. lekarze, pielęgniarki, nauczyciele i duchowni).

Zakres wiedzy

Studia obejmują wiedzę z dziedziny nauk medycznych, humanistycznych i prawnych. Obok fundamentalnych kwestii antropologicznych, skupionych wokół kategorii godności osoby ludzkiej
i jej niezbywalnych praw, omawiane są zasady etyczne służące rozwiązywaniu kwestii szczegółowych. Są wśród nich zagadnienia dotyczące:

 • początków życia ludzkiego (m.in. fizjologia ludzkiej prokreacji, genetyka, diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna, techniki wspomaganej reprodukcji, antykoncepcja, aborcja, eugenika);
 • jego trwania (m.in. dawstwo i przeszczepianie narządów, eksperyment medyczny);
 • i kresu (m.in. choroba terminalna, psychologia cierpienia, medycyna i opieka paliatywna oraz hospicyjna; kontrowersje wokół kryteriów weryfikacji śmierci, teologia cierpienia i śmierci).

Szczegółowy program studiów

Realizacja programu

Współpracujemy z wykładowcami prestiżowych ośrodków naukowych w Polsce:

 • prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz; prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk – Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko; ks. prof. dr hab. Marian Machinek – Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Alina Midro – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Beata Salomon – Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Michał Królikowski – Uniwersytet Warszawski
 • Bp prof. dr hab. Józef Wróbel – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zajęcia

 • studia trwają dwa semestry
 • zajęcia odbywają się w soboty
 • dwa razy w miesiącu
 • w godzinach od 9.00 do 17.15 (przerwa: 13.15-14.00)
 • w siedzibie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37.


Terminy zajęć

 • Semestr I
  2016: 22.10; 22.10; 2. 05.11; 19.11; 3.12; 17.12; 2017: 7.01; 21.01; 4.02; 18.02.
 • Semestr II
  2017: 4.03; 18.03; 1.04; 22.04; 6.05; 20.05; 3.06; 17.06.

Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze I

Opłata za studia

W roku akademickim 2016/2017 wynosi 1300 zł za I semestr i 1200 zł za II semestr.

Zapisy

Wymagane dokumenty:

 • podanie/kwestionariusz osobowy PODANIE (KWESTIONARIUSZ)
 • 1 fotografia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • kserokopia dowodu osobistego

Dokumenty można składać w Dziekanacie WT UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37
od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00 osobiście,
przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską.


Termin składania dokumentów

 • do 20. października 2016 roku.

Kontakt

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
Telefon: 56 611 49 90; 56 611 49 94
e-mail: teologia@umk.pl

Szczegółowe informacje na temat studiów dostępne są na stronie:   www.teologia.umk.pl