Tego roku wraz z Bractwem Toruńskich Belenistów czcimy tak godny jubileusz, jakim jest 800 lat szopki Bożonarodzeniowej.

Szopka jest zobrazowaniem sceny narodzenia Jezusa w grocie betlejemskiej. Prekursorem takiego przedstawienia misterium Wcielenia był św. Franciszek z Asyżu. W wigilię roku 1223, jak głosi podanie w drodze powrotnej do Asyżu z Rzymu, gdzie przedstawił konstytucje swojego zakonu papieżowi, postanowił zatrzymać się w górskiej miejscowości Greccio. W jednej z tamtejszych grot – pustelni odprawił mszę świętą, w której wzięli udział okoliczni wieśniacy, żywe zwierzęta oraz drewniana figurka Dzieciątka. W ten sposób św. Franciszek chciał przybliżyć prostym ludziom cud przyjścia na świat Boga-Człowieka. Szopka odegrała ważną rolę ewangelizacyjną. Z biegiem lat rozpowszechniła się w całym świecie chrześcijańskim, głównie za przyczyną zakonów franciszkańskich. Wystawiana była początkowo w kościołach, potem również na dworach i w bogatych domach, wreszcie trafiła pod strzechy, skąd wywodzi się szopka ludowa i zwyczaj kolędowania z szopką.

W bieżącym roku Bractwo planuje szereg działań, m.in. organizację konferencji naukowej nt. Tajemnicy Wcielenia, spotkanie szopkarzy z Polski i Hiszpanii, publikację materiałów dot. naszej działalności, organizację ekspozycji i wystaw, prezentacje szopek w przestrzeni publicznej. Wraz z Bractwem Toruńskich Belenistów zachęcamy do budowania własnych domowych szopek. Wspólna praca nad szopką integruje rodzinę i przyjaciół i pozwala na pogłębione przeżywanie czasu adwentu. Własnoręcznie wykonana szopka to wielka radość, godna i piękna dekoracja domu na Święta Bożego Narodzenia! Oprócz tego odbędzie się również konkurs „Szopka Świętego Franciszka w 3D” – więcej informacji, w tym również na temat konkursu, znajdą Państwo na stronie Bractwa Toruńskich Belenistów.