Na Youtube dostępny jest nowy spot promujący działania Fundacji.
Od 9 lat Pro Futuro Theologiae wspiera rozwój polskiej teologii. Czynimy to na różne sposoby. Inicjujemy badania naukowe z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła i pokrewnych dziedzin. Organizujemy konferencje i warsztaty, dofinansowujemy publikacje naukowe. Udzielamy pomocy finansowej młodym pracownikom naukowym na wydziałach teologicznych i wspieramy ambitne inicjatywy.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału przedstawiającego naszą misję oraz niektóre spośród realizowanych przez nas projektów.