Autor: Sara Bołka

Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza konkurs na najlepszy esej o św. Tomaszu z Akwinu. Fundusz powstał w celu realizacji działań statutowych Fundacji obejmujących m.in. wspieranie i inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, zwłaszcza związanych z misją Uniwersytetu.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich klas oraz do studentów polskich uczelni. Pracę do konkursu można zgłosić tylko raz.

Nagrodą dla laureatów będzie przekazanie kompletu książek składającego się z 11 tomów z serii „Dzieła wszystkie św. Tomasza z Akwinu”.

Zwycięska praca lub jej fragmenty, za zgodą autora może zostać opublikowana na stronie internetowej Fundacji.

Wnioski należy przesyłać na adres: konkursy.pft@gmail.com.

Termin składania wniosków: 10.05.2024

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem!

Regulamin