Zapraszamy na wykład prof. Piotra Gutowskiego „Czy możliwe jest doświadczenie obecności Boga”, który odbędzie się  11 kwietnia 2018r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (Plac Frelichowskiego 1) w Toruniu.

W ramach seminarium prof. Piotr Gutowski podda analizie pewien rodzaj doświadczeń, określanych jako doświadczenie (czyjejś) obecności, które w kontekście religijnym interpretowane są jako doświadczenia obecności Boga. Chodziłoby o odpowiedź na następujące, bardziej szczegółowe pytanie: czy doświadczenia obecności Boga są możliwe logicznie, metafizycznie i fizycznie (tzn. czy uznanie ich rzetelności da się uzgodnić ze współczesną wiedzą naukową).

Prof. dr hab. Piotr Gutowski jest kierownikiem Katedry Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Wydziale Filozofii KUL. W latach 2008–2012 był dyrektorem Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL. Realizował nadto stypendia i granty, m.in. w Center for Process Studies w Claremont (1988–1989) i Clare College w Cambridge (1995), a także laureatem programu Mistrz 2015 organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, w ramach którego realizuje projekt dotyczący współczesnych relacji ateizmu i teizmu („Moderate positions in contemporary philosophical debates between theism and atheism. Origin, types and consequences”). Od 2007 do 2011 wchodził w skład prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. W 2012 został jego przewodniczącym.