Zapraszamy 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 do Centrum Dialogu im. JP II w Toruniu na otwarte seminarium filozoficzno-teologiczne „Potoczny i naukowy obraz świata”.

Wśród narzędzi pozwalających nam odpowiednio myśleć Daniel Dennett wymienia opozycję między potocznym, narzucającym się nam obrazem świata a jego obrazem naukowym, powstałym w procesie mozolnych i dokładnych badań empirycznych i teoretycznych. Przeciwstawienie to zaczerpnął od wybitnego filozofa amerykańskiego Wilfrida Sellarsa (1912–1989). Sięgnięcie do odpowiednich tekstów źródłowych pokazuje – wbrew temu, co sugeruje Dennett – że Sellars nie dążył do wyrugowania potocznego obrazu świata, lecz do jego zespolenia z obrazem naukowym. Co więcej, obraz naukowy nie jest wytworem samych nauk, lecz ich filozoficznej interpretacji, u podstaw której tkwią założenia przyjmowane niekiedy z religijną wręcz żarliwością. Sellars, który był wyznawcą tzw. naukowego naturalizmu, nie do końca zdawał sobie sprawę z tego filozoficznego zabarwienia naukowego obrazu świata. Pod tym względem nie różni się on jednak od całej rzeczy dzisiejszych scjentystów.

Wykład poprowadzi prof. Tadeusz Szubka z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego.