Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – dzięki donacji ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza, pierwszego Dziekana tegoż Wydziału – przygotowała stypendia badawcze im. ks. J. Bagrowicza.

Fundusz powstał w celu realizacji działań statutowych Fundacji obejmujących m.in. wspieranie i inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, zwłaszcza związanych z misją Uniwersytetu. W jego ramach można pozyskać granty na badania z dziedziny katechetyki, pedagogiki religii, teologii pastoralnej czy innych obszarów istotnych dla rozwoju teologii praktycznej, w szczególności na badania empiryczne dotyczące życia Kościoła