Międzynarodowa konferencja poświęcona szlakom św. Jakuba