doga1

Fundacja „PRO FUTURO THEOLOGIAE” oraz Pracownia Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym UMK we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu ogłaszają nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie „Camino – u korzeni Europy. Tradycja i nowoczesność”.

Program skierowany jest do uczniów klas I lub II Liceum, mający na swoim koncie dobre wyniki w nauce, zamieszkujący na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (zwłaszcza wzdłuż szlaku Camino Polaco). Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone na wakacyjny wyjazd do Santiago de Compostela w Hiszpanii (planowany na ok. 1,5 tygodnia począwszy od 15 lipca) oraz do spotkań formacyjnych w ramach Pracowni Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK (m.in. zajęcia z jęz. hiszpańskiego, kultury i historii Camino, a także przygotowujące do wolontariatu w ramach Światowych Dni Młodzieży).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie) należy przesłać na adres: camino@umk.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2015 roku. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie nie późniejszym niż 10 czerwca br. Zakwalifikowani do programu zostaną poinformowani o tym indywidualnie drogą e-mailową. Szczegóły procesu rekrutacji oraz kryteria naboru opisuje regulamin (również dostępny na stronie).

Formularz zgłoszeniowy (kliknij aby pobrać plik)

Regulamin projektu (kliknij aby pobrać plik)