Wydział Teologiczny UMK wraz z Fundacją „Pro Futuro Theologiae” zaprasza na pierwszą edycję rekolekcji liturgicznych „Mysterium fidei” pod hasłem „Boski dialog w liturgii” w dniach 25-26 czerwca 2022 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Plac Frelichowskiego 1). Swoją inspirację czerpiemy z rekolekcji liturgicznym „Mysterium Fascinans” organizowanych od wielu lat przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby modlić się piękną liturgią i odkrywać jej głębię. W trakcie rekolekcji będziemy modlić się Liturgią Godzin z towarzyszeniem scholi. Przewidujemy kilka konferencji tematycznych, pytania i dyskusje dotyczące liturgii.

Dlaczego warto?

Chrześcijaństwo to spotkanie z Chrystusem, które przemienia życie. Słowa te są bardzo często przytaczane, a przez to stają się niekiedy nic nie znaczącym sloganem. A jednak jest to sedno życia wiary! Dlatego chcemy pierwsze rekolekcje liturgiczne „Mysterium fidei” w Toruniu poświęcić tematowi spotkania Boga z człowiekiem. Liturgia nie jest tylko powinnością, nie jest tylko schematem rytów, słów i śpiewów, ale przede wszystkim w najgłębszej istocie jest spotkaniem z Chrystusem. Dlatego pod opieką dobrych przewodników, którymi będą prelegenci wraz z rekolekcjonistą, chcemy odkrywać głębie boskiego dialogu, w którym możemy uczestniczyć w liturgii.

Zaproszeni prelegenci:

  1. bp dr Andrzej Suski
  2. prof. Daniel Brzeziński
  3. prof. Stanisław Adamiak
  4. dr Krzysztof Porosło

rekolekcjonista:  ks. prof. Piotr Roszak

Czym są rekolekcje liturgiczne?

Jest to czas modlitwy i formacji, w którym pozwalamy się prowadzić liturgii. Wyznacznikami planu dnia są celebracje Liturgii Godzin oraz Eucharystii. Chcemy, aby liturgia stała się naszą modlitwą, dlatego w czasie rekolekcji liturgicznych można doświadczyć i rozsmakować się w pięknie i starannie przygotowanej liturgii. Nie wystarczy jednak sama estetyka i uczuciowość, ale potrzeba, abyśmy znali prawdę, dlatego w czasie rekolekcji specjaliści z różnych dziedzin teologicznych wprowadzają nas w głębie liturgii. Tym co najlepiej opisuje formacje, którą przeżywamy w czasie rekolekcji liturgicznych jest mistagogią, a więc wprowadzanie, wtajemniczanie w liturgiczne spotkanie z Bogiem, które ma ogromna znaczenie dla naszej chrześcijańskiej codzienności.

Rekolekcje są nie tylko spotkaniem z Bogiem, ale także spotkaniem z drugim człowiekiem, dlatego w czasie ich trwania będzie stworzona przestrzeń i czas na takie spotkanie przy dobrej kawie. Wspólnota jest ważnym wymiarem liturgii, dlatego nie może być ona pominięta, ale wręcz przeciwnie powinna być ona inspirowana duchowością chrześcijańską w tym również, także przy każdej codziennej czynności, a nie tylko „od święta”.

Koszt uczestnictwa: 150 zł (w cenie są wliczone posiłki oraz materiały, natomiast nie są wliczone noclegi)

Zapisy do ….. 2022 r.  na stronie www.liturgia.umk.pl

Kontakt: liturgia@umk.pl

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: https://liturgia.umk.pl/rekolekcje-liturgiczne