W ramach projektu Opera omnia św. Tomasza z Akwinu zapraszamy uczniów szkół średnich oraz studentów do udziału w wkładach i zajęciach praktycznych poświęconych średniowiecznej egzegezie biblijnej, filozofii średniowiecznej i jej aktualności, a także warsztatowi translatorskiemu.

Zajęcia będą realizowane w Toruniu i Warszawie, od 14 do 20 czerwca, zarówno w formie seminaryjnej jak i indywidualnej pracy z tekstami Tomasza z Akwinu. Inauguracja szkoły letniej odbędzie się w Toruniu, 14 czerwca o godz. 10:00 seminarium poświęconym rozumowaniu i sposobowi argumentacji w komentarzach biblijnych św. Tomasza, zwłaszcza Komentarzu do ewangelii św. Jana, Wykładowi Listu do Hebrajczyków oraz Komentarzowi do Księgi Izajasza. W gronie wykładowców szkoły letniej znaleźli się: o. dr hab. Mateusz Przanowski OP (Instytut Tomistyczny w Warszawie), ks. prof. Mirosław Mróz (UMK), dr Eliza Litak (Instytut Tomistyczny), dr Marcin Trepczyński (UW), dr Marcin Będkowski (UW) czy ks. prof. Piotr Roszak (UM, Uniwersytet Nawarry).

Wydarzenie zakończy się w Warszawie zajęciami dot. sztuki translatorskiej 20 czerwca. Udział w szkole letniej jest bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zgłoszenia do 5 czerwca 2022 roku pod adresem pft.umk@gmail.com