W zeszły piątek, 20 stycznia br. w centrum prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa poświęcona prezentacji projektu „Dzieła wszystkie św. Tomasza z Akwinu”. Opera Omnia to wyjątkowy projekt, w ramach którego w ciągu najbliższych 15 lat po raz pierwszy po polsku zostanie wydanych 70 dzieł tego jednego z najwybitniejszych filozofów. Pierwsze z nich – objaśnienie „Polityki” Arystotelesa – jest już dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

W inicjatywie Instytutu Teologicznego, Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze” oraz naszej Fundacji bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu. Kilku z nich dyskutowało o celach projektu i pierwszych efektach wspólnej pracy na wspomnianej konferencji. Oto niektóre z ich wypowiedzi:

„Naszą ambicją jest nie tylko przełożenie na współczesny język polski wszystkich dzieł św. Tomasza z Akwinu, ale również przybliżenie czytelnikom jego postaci. Twórczość Akwinaty stanowi bowiem fundament współczesnej kultury oraz tożsamości świata zachodniego i nadal wywiera istotny wpływ na wiele aspektów naszego życia” – przekonywał  ks. prof. dr hab. Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

„Nikt jeszcze nie podjął się tak ambitnego, a jednocześnie fascynującego zadania. Publikację tej serii traktujemy jako swego rodzaju uhonorowanie tego wybitnego, ale i wymagającego myśliciela. Żartobliwie rzecz ujmując: nawet jeśli się św. Tomasza jeszcze nie czytało, to po prostu wypada mieć w domu książki jego autorstwa” – zaznaczył o. dr Tomasz Grabowski, z wydawnictwa „W Drodze”.

„Zarówno „Polityka” Arystotelesa św. Tomasza, jak i wszystkie kolejne publikacje, to element procesu umiędzynarodawiania kultury polskiej i włączania jej w nurt wielkiej wymiany intelektualnej sięgającej wieków średnich” – podkreślał Radosław Brzózka z MEiN.

Nagranie z konferencji prasowej poświęconej prezentacji projektu „Dzieła wszystkie św. Tomasza z Akwinu” można znaleźć pod następującym linkiem:

https://akwinata.net/pl/aktualnosc/konferencja-prasowa-poswiecona-prezentacji-projektu-dziela-wszystkie-tomasza-z-akwinu

Projekt Opera Omnia św. Tomasza z Akwinu został objęty honorowym patronatem Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki.