Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

I Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – Pycka Mateusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Aktualność racji afirmujących istnienie Boga dla człowieka XXI stulecia w świetle refleksji Bohdana Bejzego

II Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – Kosecka Klaudia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Znaczenie wierności i zdrady małżeńskiej w ocenie małżonków. Studium empiryczne

III Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – Gutowski Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Istota, przejawy i skutki kultu chrześcijańskiego według św. Tomasza z Akwinu. U źródeł teologii liturgicznej Akwinaty

Wyróżnienia:

Nocoń Tomasz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Życie i posługa kapłańska Franciszka Strzyża (1876-1942)
Maliszewski Rafał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Misja szkolnictwa katolickiego w Polsce na przykładzie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Chojnicach