W piątek 26 stycznia Fundacja Pro Futuro Theologiae dzialająca przy Wydziale Teologicznym UMK zorganizowała uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu, patrona studiów kościelnych. 

Z tej okazji przypomniano dorobek naukowy i dydaktyczny śp. Ks. prof. Mirosława Mroza, propagatora teologii Tomasza z Akwinu, zaprezentowano projekt „Dzieł wszystkich Tomasza z Akwinu”, pierwszego w Polsce tłumaczenia wszystkich pism Akwinaty, a także wręczono po raz pierwszy stypendia badawcze ufundowane przez ks. prof. Jerzego Bagrowicza, pierwszego dziekana Wydziału Teologicznego UMK, które zostały przyznane w drodze ogólnopolskiego konkursu i dotyczyły zakresu katechetyki, teologii pastoralnej i dydaktyki teologii. Wśród zagadnień objętych finansowaniem znalazły się: „Wpływ tradycji pielgrzymowania na kulturę w Polsce” (B. Seryczyńska), „Kondycja relacji małżeńsko-rodzinnych w ocenie kierowców zawodowych” (S. Tykarski), „Katechetyczne po-stu-laty. Aktualność refleksji katechetycznej przełomu XIX i XX w” (A. Rayzacher-Majewska), „Dyskryminacja i wykluczenie nauczycieli religii w środowisku szkolnym” (Ł. Simiński), „Doświadczenie ostracyzmu przez studentów teologii na polskich uczelniach wyższych” (D. Iwański). 

Od kilku już lat Fundacja wręcza nagrody im. Ks. Franciszka Sawickiego za najlepsze prace magisterskie z teologii i nauk o rodzinie. W tym roku Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące trzy nagrody: Marcin Skrzypiec za pracę: Josepha Ratzingera/Benedykta XVI teologia Kościoła. Kategorie i tezy eklezjologiczne w Opera Omnia t. VIII;  kolejną otrzymał ks. Piotr Literski, Przepowiadanie słowa Bożego w kontekście psychicznych chorób cywilizacyjnych XXI wieku oraz ks. Michał Kłosowski, Istota walki duchowej chrześcijanina w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Ephesios Lectura św. Tomasza z Akwinu. 

Na zakończenie uczestnicy wysłuchali wykładu dr. hab. Michała Zembrzuskiego (UKSW) pt. „Czy możliwa jest filozoficzna angelologia? Tomasz z Akwinu o istnieniu, naturze i działaniu substancji duchowych.