Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

I Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego Marcin Skrzypiec (Uniwersytet Śląski Katowice) Josepha Ratzingera/Benedykta XVI teologia Kościoła. Kategorie i tezy eklezjologiczne w Opera Omnia t. VIII

II Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego ks. Piotr Literski (Uniwersytet Śląski Katowice) Przepowiadanie słowa Bożego w kontekście psychicznych chorób cywilizacyjnych XXI wieku

III Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego ks. Michał Kłosowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Istota walki duchowej chrześcijanina w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Ephesios Lectura św. Tomasza z Akwinu