Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach ku czci św. Tomasza z Akwinu, które odbędą się 26 stycznia 2024 r. o godz. 11.30 na Wydziale Teologicznym UMK (sala IA).
W programie:
* wspomnienie dorobku naukowego śp. ks. prof. Mirosława Mroza,
* wręczenie nagród za najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o
rodzinie,
* wręczenie stypendiów badawczych im. ks. prof. Jerzego Bagrowicza,
* prezentacja projektu Opera omnia – pierwszej w Polsce edycji dzieł wszystkich
Akwinaty,
* wykład okolicznościowy dr hab. Michała Zembrzuskiego, prof. UKSW – „Czy
możliwa jest filozoficzna angelologia? Tomasz z Akwinu o istnieniu, naturze i
działaniu substancji duchowych”.