Fundacja „Pro Futuro Theologiae” z siedzibą w Toruniu przy ul. Gagarina 37 ogłasza Zapytanie ofertowe na realizację usługi tłumaczenia symultanicznego i wynajmu sprzętu do tłumaczeń w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023).

Pełna treść zapytania wraz z wymaganiami oraz wzór umowy dostępne są pod poniższym linkiem:

Oferty należy składać najpóźniej do 28 września 2021 r. do godz. 23:59.