Autor: Maria Brózdowska

Kampania, którą zatytułowaliśmy „Dziękujemy za wierną posługę”, została zainicjowana jakiś czas temu przez wiernych świeckich w Hiszpanii. Teraz, idąc tym tropem, powodowani zwykłą wdzięcznością, podejmują ją stowarzyszenia wiernych w Polsce. Kampania ta ma dwa cele – jest swoistą prowokacją a także dziękczynieniem. 

Z jednej strony bowiem w przestrzeni publicznej, za sprawą wypowiedzi części polityków czy wielu mediów, dominuje negatywna stereotypizacja obrazu kapłanów i ich posługi. Skupia się ona jedynie na marginalnych kazusach negatywnych, a zupełnie pomija ogrom pracy kapłanów każdego dnia. Wyłania się stąd przekaz absolutnie nieprawdziwy, tendencyjny i jawnie manipulujący danymi. Wprowadza on w błąd odbiorców przekazów na temat życia Kościoła tworząc asocjacje o chciwości duchownych, żądzy władzy, braku pracowitości. 

Na nierzetelność tego obrazu ma zwrócić uwagę nasza kampania. Dlatego jest prowokacją, która ma wzywać do przemyślenia, czy nagonki medialne i negatywne stereotypy oddają obiektywny stan rzeczy. Owszem, istnieją przecież przypadki wstydliwe i złe, a każdy taki przypadek to o jeden za dużo. Jednakże przypadki te nie mogą zaburzyć kapitału dobra, jaki każdego dnia pomnażają przez swą posługę wobec wszystkich, również niewierzących, kapłani. Stąd odwołanie do znanego w wielu językach przysłowia, iż jedno upadające drzewo czyni więcej hałasu niż las, który rośnie.

Ukazując obszary, w których spotykamy się z pełną poświęcenia posługą kapłanów, w trudnych i radosnych sytuacjach, w świątyni i w przestrzeni życia społecznego, w duchowej formacji, katechezie czy sakramentach, kampania ta jest też wyrazem wdzięczności i wsparcia dla ogromnej rzeszy kapłanów, którzy – pomimo wielu trudności i niebezpieczeństw – każdego dnia pozostają wierni Ewangelii i kapłańskim zobowiązaniom, jakie złożyli w dniu święceń.

 

Fundacja Pro Futuro Theologiae

Film będący wyrazem podziękowania znajduje się pod niniejszym linkiem:

 

https://youtu.be/7bvRvRJow84

 

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w ramach konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2024 Wydawnictwo Fundacja Pro Futuro Theologiae, Instytut Tomistyczny, Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze otrzymały:
Nagrodę FENIKS 2024
w KATEGORII „Seria wydawnicza (dzieła zebrane)” za serię Dzieła
wszystkie Tomasza z Akwinu.

Zaproszenie do udziału w Spring School

Religia i nauka w kontekście historycznym

        Toruń, 4-5 czerwca 2024 r.

          Fundacja Pro Futuro Theologiae oraz Wydział Teologiczny UMK zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką relacji nauki i religii na warsztaty, które są skierowane do wszystkich, którzy interesują się problematyką obecności religii w przestrzeni publicznej, w kulturze i nauce, napięciach i różnicach jakie miały miejsce w historii, ale także wspólnych działaniach na rzecz rozwoju i postępu. W różnych epokach i systemach społecznych inaczej kształtowały się relacje religii i nauki: był czas ateizmu promowanego przez państwa totalitarne, ograniczające wolność wyznania, ale i zgodnego współdziałania. Toruńska Spring School odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2024 r. Będzie to czas sprzyjający podjęciu refleksji naukowej oraz, mamy nadzieję ciekawej dyskusji.

 

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się:

Jaume Navarro – „Science, Religion, Nationalism: the modern origin of old stories”;

Katarzyna Jarosz – „Rewolucyjna przemiana: Jak muzea stały się bastionem propagandy ateizmu naukowego w Związku Radzieckim”;

Michał Wagner – „Odbiór darwinizmu na ziemiach polskich w XIX wieku”;

Marek Szulakiewicz – „Religia i nauka w sporze o zakres racjonalności”;

Grzegorz Karwasz – „Czy współczesna nauka prowadzi do ateizmu?”;

Adam Jeszka – „Homo sovieticus i jego obecność w kulturze XXI wieku”.

 

Zapraszamy studentów oraz osoby w każdym wieku zainteresowane tematem relacji religia-nauka. Liczba miejsc jest ograniczona. Konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Formularz zgłoszeniowy

Termin zgłoszeń: 30.05.2024 r.

Miejsce obrad: Wydział Teologiczny UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37, 87 – 100 Toruń

Więcej informacji pod adresem email: pft.promocja@gmail.com

Call for paper

Plan Spring School

Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza II edycję konkursu na stypendia badawcze im. ks. Jerzego Bagrowicza.

Do składania wniosków zapraszamy instytucje działające w obszarze nauki oraz osoby fizyczne posiadające przynajmniej naukowy stopień doktora uzyskany w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczny stopień będący jego odpowiednikiem.

Stypendia na działanie badawcze mogą być przyznawane w kwocie do 15 000 zł i wypłacane jednorazowo lub w ratach przez okres od 1 miesiąca do maksymalnie 12 miesięcy. W jednym konkursie kandydaci mogą zgłosić tylko jeden wniosek. Koszty kwalifikowane obejmują wszystkie koszty, które są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów, są powiązane z działaniami określonymi we wniosku, są identyfikowalne i weryfikowalne oraz zostały poniesione w terminach określonych w umowie stypendialnej.

Laureaci będą zobowiązani do przedłożenia Fundacji raportu końcowego podsumowującego wyniki projektu w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu. Raport powinien zawierać: dane projektu (tytuł, kierownik projektu, daty realizacji), sprawozdanie finansowe (środki zaplanowane/zrealizowane; dane osoby lub instytucji, u których dostępna jest dokumentacja dotycząca realizacji projektu, w tym faktury czy umowy), informację o publikacjach powstałych w ramach projektu (artykułach naukowych, książkach, stronach internetowych), wskazanie osób zaangażowanych w realizację projektu (stopień naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, zakres pracy w projekcie), streszczenie popularnonaukowe otrzymanych wyników badań (do 300 słów). Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie Fundacji.

Termin składania wniosków do 30.06.2024 r.

Wnioski należy przesyłać na adres: konkursy.pft@gmail.com.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz wniosku dostępne poniżej: