Z okazji dnia św. Tomasza z Akwinu wraz z Pracownią Tomizmu Biblijnego Wydziału Teologicznego UMK serdecznie zapraszamy na wykład o. dr. Janusza Pydy OP, przedstawiciela Instytutu Tomistycznego w Warszawie, pt. „Nauczanie jako akt miłosierdzia według św. Tomasza z Akwinu”, który odbędzie się we wtorek, 24 stycznia br. o godz. 18:00 na Wydziale Teologicznym UMK, ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Miłosierdzie chrześcijańskie bywa zazwyczaj kojarzone z działalnością charytatywną, wsparciem materialnym czy pomocą medyczną bądź terapeutyczną. Tymczasem zarówno w myśli jak i działalności św. Tomasza z Akwinu widoczne jest zdecydowanie szersze rozumienie miłosierdzia, którego najwyższym aktem jest działalność intelektualna i nauczycielska – zwłaszcza, gdy idzie o nauczanie wiary. Jak zatem św. Tomasz rozumie miłosierdzie? Dlaczego to właśnie nauczanie stanowi najdoskonalszą jego realizację? Czym w istocie jest nauczanie wiary (sacra doctrina) skoro postrzegane być może, a nawet – zdaniem Akwinaty – powinno, jako akt cnoty miłosierdzia?

Janusz Pyda OP – dominikanin, absolwent filozofii Uniwersytety Jagiellońskiego i doktor teologii dogmatycznej Akademii Katolickiej w Warszawie. Pracownik naukowy Instytutu Tomistycznego w Warszawie. Wykładowca filozofii i teologii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie i Akademii Katolickiej w Warszawie. Członek jury Nagrody Literackiej Biblioteki Narodowej „Skrzydła Dedala”. Opublikował m.in.: Listy starego anioła do młodego, Listy Kasjela, Dzień z życia diabła. Podręcznik kuszenia, Cuda, wraz z Antonim Liberą Jesteście na Ziemi na to rady nie ma! Dialogi o teatrze Samuela Becketta, wraz z prof. Mikołajem Olszewskim współtłumacz i współredaktor III tomu Kwestii dyskutowanych o mocy Boga św. Tomasza z Akwinu.

Wydarzeniu będzie towarzyszyła prezentacja pierwszego polskiego tłumaczenia komentarzy św. Tomasza do Listów św. Pawła oraz wręczenie nagród im ks. F. Sawickiego za najlepsze prace dyplomowe z zakresu teologii i nauk o rodzinie.