Autor: Marek Grochocki

W środę, 20 grudnia o godz. 16:00 w Centrum Dialogu przy Pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu będzie miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej prof. Markowi Szulakiewiczowi. Laudację wygłosi prof. Andrzej Radzimiński. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się wdzięczności prof. Markowi Szulakiewiczowi za jego akademicką pracę w różnych środowiskach naukowych w Polsce.

Marek Szulakiewicz – Profesor, filozof kultury, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i Österreichischer Austauschdienst (ÖAD) w Wiedniu, Lipsku i Heidelbergu, zatrudniony na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Zajmuje się filozofią kultury, antropologią, filozofią dialogu, filozofią religii oraz metafizyką. W swoich badaniach podejmuje najistotniejsze problemy współczesnej kultury i metafizyki. Dotyczą one między innymi: kondycji człowieka w kulturze współczesnej, kategorii dialogu, problemów związanych z rozumieniem, miejsca religii w świecie współczesnym, uwikłania człowieka w czasowość istnienia. Jest autorem wielu książek i licznych artykułów poświęconych filozofii współczesnej. Szczególnie należy wskazać: Filozofia w Heidelbergu (1995), Filozofia jako hermeneutyka(2006), Czas i to, co ludzkie (2011, nominowana do nagrody Feniks 2012 oraz do Nagrody im. Jana Długosza 2012), O człowieku w czasach trudnych (2012), Poszukiwania metafizyczne (2014), Filozofia na co dzień. 365 dni z filozofią (2015), Naznaczeni tymczasowością. Wprowadzenie do teorii istnienia (2017), Zrozumieć świat współczesny (2018), „Uczyń nas otwartymi”. Studia z filozofii otwartości (2021).

Zachęcamy do uczestnictwa w organizowanej przez Nikodem – Duszpasterstwo Doktorantów i Pracowników Nauki oraz Stowarzyszenie Naukowców Katolickich Mszy Świętej wotywnej ku czci św. Alberta Wielkiego, patrona naukowców, połączonej z wykładem o związkach filozofii i fizyki. Wykład ma charakter otwarty, a w sposób szczególny kierujemy go do członków środowiska akademickiego.

 

Msza zostanie odprawiona w sobotę, 25 listopada, o godzinie 17:30 w Kapitularzu Klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie.

 

Po niej, o godzinie 18:30 w sali na 2. piętrze klasztoru (wejście przez atrium) profesor Grzegorz Karwasz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosi wykład pt. “In principio: o wzajemnym przesuwaniu się granic między fizyką, metafizyką i teologią”. Po wykładzie zapraszamy na poczęstunek i dyskusję.

Pielgrzymowanie szlakami Camino de Santiago jest nie tylko fenomenem religijnym i społecznym, ale ma także istotne znaczenie kulturotwórcze. Zmierzanie ku głębszemu spojrzeniu na ten aspekt jakubowego pielgrzymowania to myśl przewodnia XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe Drogi św. Jakuba.
Na konferencję tę zapraszamy – wraz Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydziałem Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Sanktuarium św. Jakuba w Brzesku przy drodze Via Regia – 21 października 2023 r. do Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku.

Z radością informujemy, że t. 43 serii Dzieła wszystkie, Objaśnienie „Polityki”, jest już dostępny w wersji elektronicznej pod adresem https://aquinas.cc/en/pl/~Polit.

Seria obejmować będzie kompletne wydanie dzieł Tomasza z Akwinu w języku polskim. Dzięki temu polscy czytelnicy, nie tylko teolodzy i filozofowie, ale wszyscy zainteresowani kulturą, otrzymają bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy.

„Już choćby z racji czysto historycznych powinno się uznać Objaśnienie za dzieło o dużym znaczeniu. Stanowi ono bowiem – obok podobnego komentarza Alberta Wielkiego – jedno z pierwszych świadectw recepcji Polityki Arystotelesa po setkach lat nieobecności tego pisma w powszechnym obiegu. Powstanie komentarzy Alberta i Tomasza wyznacza więc początek ważnego etapu rozwoju filozofii polityki na Zachodzie, w którym Polityka stanie się jednym z zasadniczych punktów odniesienia, tekstem szeroko dyskutowanym i komentowanym” (Wprowadzenie do: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wszystkie, t. 43, Objaśnienie „Polityki”).

Internetowa edycja Objaśnienia została przygotowana we współpracy z prof. Johnem Mortensenem z Aquinas Institute w Wyoming (USA), któremu składamy serdeczne podziękowania. Dzięki temu polskie wydanie Dzieł wszystkich św. Tomasza włącza się w międzynarodowy nurt zachowania i kontynuowania spuścizny wielkiego teologa, zaś polscy czytelnicy zyskują możliwość korzystania z narzędzi dostępnych w amerykańskiej edycji jego pism.

Ogłaszamy kolejny już konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie, w ramach którego przydzielona zostanie „Nagroda im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W VI edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2022/2023. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej:

Nasza Fundacja Pro Futuro Theolofiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

Wraz z Bractwem Toruńskich Belenistów zapraszamy na konferencję naukowo-pastoralną pt. „800-lecie tradycji szopek bożonarodzeniowych: historia, teologia, sztuka”, która odbędzie się w Toruniu, w dniach 13-14 października 2023 r. Na konferencji tej spotkają się teolodzy, historycy, szopkarze i sympatycy, by uczcić 8oo-lecie ustawienia pierwszej sceny bożonarodzeniowej przez św. Franciszka w grocie w Greccio w 1223 roku.

Szczegóły programu:

Piątek, 13 października
Miejsce – Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące, ul. Poznańska 49

Godz. 15.00 – Koronka i Msza święta w kościele pw. Piotra i Pawła
Godz. 16.30 – Otwarcie konferencji, powitanie gości
Godz. 17.00 – „Zjednoczeni czy podzieleni? Chrześcijanie przy Żłóbku w Betlejem”, o. Prof. dr hab. Mieczysław C. Paczkowski OFM
Godz. 17.45 – „Pasterze w okolicach Betlejem”, o. Nikodem Marian Gdyk OFM, Komisarz Ziemi Świętej w Polsce

Sobota, 14 października
Miejsce – Centrum Dialogu, pl. bł. S.W. Frelichowskiego 1

Godz. 9.00 – „Franciszkanie w Betlejem”, o. Jerzy Kraj OFM, Dyrektor Chrześcijańskiego Centrum Informacyjnego w Jerozolimie
Godz. 9.30 – „Spojrzenie na Greccio”, o. Maciej Olszewski OFM, Kuria Generalna OFM – Rzym
Godz. 10.00 – „Ojcowie polskich szopek”, Dr Herbert Oleschko
Godz. 10.45 – „Szopka Krakowska – tradycja i współczesność”, Dr Andrzej Szoka, Muzeum Krakowa
Godz. 11.30 – Przerwa
Godz. 12.00 – „70 lat Stowarzyszenia Belenistów w Pampelunie”, Pedro Javier Martinez Barbarin AdBP
Godz. 12.30 – „Świat z zapałek”, Przemysław Kozłowski – szopkarz
Godz. 13.00 – „Działalność Bractwa Toruńskich Belenistów”, Ewa Derkowska-Rybicka, BTB
Godz. 13.45 – Obiad

Sesja finałowa: Miejsce – Muzeum Diecezjalne, ul. Żeglarska 7

Godz. 16.00 – „Boże Narodzenie w ikonografii”, Dr Anna Mosingiewicz
Godz. 16.45 – „Symboliczne i religijne aspekty szopki bożonarodzeniowej w kolędach i pastorałkach, Prof. Bernard Odya, UKSW Bydgoszcz
Godz. 17.30 – Koncert

W przerwie – Rozstrzygnięcie konkursu „Figury do Szopki 3D” – więcej informacji na temat konkursu na stronie Bractwa Toruńskich Belenistów.

Fundacja Pro Futuro Theologiae zaprasza na konferencję prasową pt.: „Wolność religijna we współczesnym świecie: przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym” organizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (https://laboratoriumwolnosci.pl/mduoap/).

Konferencja odbędzie się 22 sierpnia 2023 roku w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 3.

 

Plan konferencji:

13.00 – powitanie gości – dr Jan Wiśniewski, AKSiM, koordynator RODM w Toruniu
13.05 – otwarcie konferencji – o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, rektor – założyciel, prof. AKSiM
13.15 – prof. dr hab. Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w MSZ: Obrona wolności religii lub przekonań jako priorytet polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie praw człowieka.
13.30 – dr Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w MS: W obronie chrześcijan – jak chronić wolność religii w obliczu systemowego upadku wartości.
13.45 – ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. UKSW, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, przewodniczący sekcji polskiej PKWP: Ponad prawem do emigracji – prawo do pozostania. Pomoc humanitarna dla Bliskiego Wschodu jako szansa na zachowanie tożsamości regionu.
14.00 – ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, UAM, AKSiM: Między prześladowaniem a ideologizacją. Wokół profanacji katedry poznańskiej w 2020 r.
14.15 – dyskusja: moderator ks. dr Tomasz Huzarek, UMK, fundacja Pro Futuro Theologiae
14.30 – pytania do dziennikarzy – prowadzenie: dr Jan Wiśniewski, AKSiM, koordynator RODM w Toruniu
14.50 – podsumowanie konferencji: o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor, prof. AKSiM w Toruniu

 

29 czerwca – 1 lipca 2023 odbyła się konferencja przedstawiająca dotychczasowe rezultaty realizacji projektu Dzieła Wszystkie Tomasza z Akwinu, realizowanego przez Instytut Tomistyczny w Warszawie, Wydawnictwo „W drodze” oraz naszą Fundację. Miały na niej miejsca spotkania z tłumaczami oraz konsultacje ze specjalistami, a także specjalny panel poświęcony kwestii wyzwań translatorskich dotyczących tekstów św. Tomasza z Akwinu oraz wymiana doświadczeń z naukowcami, realizującymi podobne projekty naukowe na świecie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji konferencji zamieszczonej na YouTube pod następującym adresem: https://youtu.be/n4v74S-z4Mo

Tego roku wraz z Bractwem Toruńskich Belenistów czcimy tak godny jubileusz, jakim jest 800 lat szopki Bożonarodzeniowej.

Szopka jest zobrazowaniem sceny narodzenia Jezusa w grocie betlejemskiej. Prekursorem takiego przedstawienia misterium Wcielenia był św. Franciszek z Asyżu. W wigilię roku 1223, jak głosi podanie w drodze powrotnej do Asyżu z Rzymu, gdzie przedstawił konstytucje swojego zakonu papieżowi, postanowił zatrzymać się w górskiej miejscowości Greccio. W jednej z tamtejszych grot – pustelni odprawił mszę świętą, w której wzięli udział okoliczni wieśniacy, żywe zwierzęta oraz drewniana figurka Dzieciątka. W ten sposób św. Franciszek chciał przybliżyć prostym ludziom cud przyjścia na świat Boga-Człowieka. Szopka odegrała ważną rolę ewangelizacyjną. Z biegiem lat rozpowszechniła się w całym świecie chrześcijańskim, głównie za przyczyną zakonów franciszkańskich. Wystawiana była początkowo w kościołach, potem również na dworach i w bogatych domach, wreszcie trafiła pod strzechy, skąd wywodzi się szopka ludowa i zwyczaj kolędowania z szopką.

W bieżącym roku Bractwo planuje szereg działań, m.in. organizację konferencji naukowej nt. Tajemnicy Wcielenia, spotkanie szopkarzy z Polski i Hiszpanii, publikację materiałów dot. naszej działalności, organizację ekspozycji i wystaw, prezentacje szopek w przestrzeni publicznej. Wraz z Bractwem Toruńskich Belenistów zachęcamy do budowania własnych domowych szopek. Wspólna praca nad szopką integruje rodzinę i przyjaciół i pozwala na pogłębione przeżywanie czasu adwentu. Własnoręcznie wykonana szopka to wielka radość, godna i piękna dekoracja domu na Święta Bożego Narodzenia! Oprócz tego odbędzie się również konkurs „Szopka Świętego Franciszka w 3D” – więcej informacji, w tym również na temat konkursu, znajdą Państwo na stronie Bractwa Toruńskich Belenistów.

Jest już dostępny kolejny, 32 tom serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, którą mamy zaszczyt opracowywać wraz z Instytutem Teologicznym i Wydawnictwem Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze.

Mniejsze kwestie dyskutowane zawierają trzy dzieła św. Tomasza z Akwinu: Kwestie dyskutowane o duszy, Kwestię dyskutowaną o stworzeniach duchowych (wydaną pierwszy raz po polsku) oraz Kwestię dyskutowaną o zjednoczeniu Słowa wcielonego.

Najbardziej znane dzieło Akwinaty, Summę teologii, porównuje się czasem do gotyckiej katedry z jej starannie przemyślaną strukturą. Kwestie zamieszczone w tym tomie można uznać – jak pisze we wprowadzeniu Janusz Pyda OP – za prace przygotowawcze w warsztacie architekta, który „przed zastosowaniem konkretnych rozwiązań czy pomysłów na placu budowy musi je dokładnie przeliczyć, szczegółowo rozrysować i wykonać staranny ich model”.

„Kwestie dyskutowane” (quaestiones disputatae) były w średniowieczu formą prowadzenia zajęć uniwersyteckich, a także niezależnym od nich gatunkiem pisarstwa naukowego. Jako forma zajęć polegały na rozbudowanej debacie na zaproponowany temat, opracowanej następnie i skonkludowanej przez „mistrza” odpowiedzialnego za całość. Były to niekiedy jakby „turnieje teologów”. To właśnie opracowanie i rozstrzygnięcie takich dyskusji przez św. Tomasza utrwalone zostało w formie pisemnej.

Kwestie dyskutowane o duszy i Kwestia dyskutowana o stworzeniach duchowych stanowią wykład Tomaszowej filozofii stworzeń duchowych (uzupełniając się wzajemnie, a niekiedy powtarzając niektóre zagadnienia). Powstały w Rzymie w latach 1265-1268, gdy św. Tomasz miał około czterdziestu lat.

W dziełach tych mierzy się on z całym wachlarzem pytań filozoficznych i teologicznych nawiązujących m.in. do dziedzictwa Platona, Arystotelesa i Awerroesa. Rozważa, czy istnieją stworzenia duchowe i jakie są ich rodzaje. Na czym polegają różnice między nimi? Jakie są relacje substancji duchowych do ciał, a w szczególności duszy ludzkiej do ciała? Jak ma się dusza do swych władz? Czym jest „intelekt możnościowy”, a czym „intelekt czynny”? Jaki jest status duszy oddzielonej od ciała?

W tych rozważaniach dominuje metafizyka, ale Pismo Święte pozostaje punktem odniesienia.

Trzecim dziełem zawartym w 32 tomie jest Kwestia dyskutowana o zjednoczeniu Słowa wcielonego. Powstała ona prawdopodobnie w 1272 roku i stanowi przykład „chrystologii filozoficznej”, będąc analizą tajemnicy wcielenia Chrystusa z użyciem narzędzi filozoficznych. Akwinata dobiera je w taki sposób, by pomogły wniknąć w znaną na podstawie Objawienia prawdę o tym, że Bóg stał się człowiekiem. W pięciu artykułach wchodzących w skład tej kwestii św. Tomasz zastanawia się przede wszystkim nad unią hipostatyczną, tj. zjednoczeniem natury ludzkiej i boskiej w Chrystusie.

W skrócie:

  • Zbiór trzech dzieł św. Tomasza z Akwinu, w tym po raz pierwszy wydana po polsku Kwestia dyskutowana o stworzeniach duchowych
  • Wykład Tomaszowej filozofii stworzeń duchowych
  • Filozoficzna analiza tajemnicy Wcielenia Chrystusa

O serii:

Dzieła św. Tomasza, zebrane w ramach 70-tomowej serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, należą do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego i stanowią ważną inspirację do pogłębionych intelektualnych poszukiwań.

Tomaszowe dzieło, w zależności od tłumaczenia, liczy od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy stron. Do jego spuścizny odwołują się nie tylko katolicy, lecz również chrześcijanie innych wyznań, a także niewierzący specjaliści rozmaitych nauk humanistycznych, w tym ekonomiści i politycy.

Serię opracowują: Instytut Teologiczny i Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze oraz nasza Fundacja. W projekcie bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu.

Projekt Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu został objęty honorowym patronatem Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

 

Więcej informacji, a także możliwość wglądu do najnowszego wydania na stronie: https://wdrodze.pl/produkt/dziela-wszystkie-t-32-mniejsze-kwestie-dyskutowane/