Fundacja Pro Futuro Theologiae, Wydział Teologiczny UMK , Uniwersytet w Insbrucku oraz  John Templeton Foundation otwiera drugi cykl spotkań dotyczący teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga”.

Spotkania będą odbywać się co miesiąc przez trzy semestry na Wydziale Teologii UMK (ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń) – zawsze o godzinie 18.00.

Terminarz:

 1. 26 (środa) października 2016 – ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz/ dr hab. Marek Piwowarczyk: Osobowe życie Boga – klasyczna koncepcja Boga a koncepcja A. N. Whitehead’a

Zródła: (Th. E. Hosinski, Thomas Aquinas and Alfred North Whitehead on God‘s Action in the World, Open Theology 1(2015), 269–276.; M. Piwowarczyk, Bóg i stawanie się. Problem relacji świat-Bóg w filozofii Alfreda Northa Whiteheada, Lublin 2008)

 1. 11.2016 – prof. Tomasz Szarek/ dr Michał Zembrzuski: Klasyczne argumenty za istnieniem Boga w interpretacji Alvina Plantingi

Zródła: T. Szarek, Alvin Plantinga i spory o istnienie Boga, Kęty 2015

 1. 12.2016 – prof. Marek Szulakiewicz/ks. dr hab. Piotr Roszak: Jak działa Bóg? Panenteizm, immanentna Transcendencja, filozofia procesu i tomizm.

Zródła: I. Silva, A cause among causes? God Acting in Natural World, European Journal of Philosophy of Religion 7/4 (2015), 99-114).

 1. 01.2017 – prof. Tadeusz Szubka: Micheal Dummet – racjonalność przekonań religijnych
 1. 03.2017 – prof. Dariusz Łukasiewicz: Bóg, przyczynowość i modlitwa: jak wpływa na życie Boga modlitwa?

Zródła: M. Dodds, The Unchanging God of Love. Thomas Aquinas and Contemporary Theology on Divine Immutability, Washington 2008.

 1. 04.2017 – dr Marcin Iwanicki: Czy Bóg cierpi?cierpienie Boga w koncepcji Nicholasa Wolterstorffa
 1. 05.2017 – prof. Marian Grabowski/ mgr Rafał Tryścień: Tożsamość osobowa a zmartwychwstanie Chrystusa

Zródła: G. Gasser (ed.), Personal Identity and Resurrection: How Do We Survive Our Death?, Ashgate 2010.

Fundacja Pro Futuro Theologiae, Wydział Teologiczny UMK , Uniwersytet w Insbrucku oraz  John Templeton Foundation otwiera drugi cykl spotkań dotyczący teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga”.

Uczestnicy spotkań będą mieli okazję analizować propozycje teologii procesu dotyczącej ‘podwójności’ natury Boga, skłaniające do konfrontacji z pytaniem „jak żyje Bóg?” oraz przeanalizowania udzielanych na to pytanie odpowiedzi ze strony klasycznego teizmu oraz teologii procesu.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na Studia Podyplomowe w zakresie Bioetyki.

Kwestie etyczne dotyczące życia ludzkiego, jego początków, trwania i kresu, są niezmiennie przedmiotem gorących dyskusji i sporów. Obok problemów znanych od dawna, takich jak aborcja czy samobójstwo, pojawiają się nowe, związane z odkryciami naukowymi w dziedzinie biologii
i medycyny. Budzą one uzasadnione nadzieje na pokonanie chorób dotąd nieuleczalnych,
a jednocześnie rodzą pytania i wątpliwości natury moralnej. Domagają się osądu indywidualnego sumienia, ale potrzebują także uregulowań prawnych. Poszukiwanie odpowiedzi i rozwiązań ma znaczenie nie tylko dla poszczególnych osób, ale także dla kształtu życia społecznego teraz
i w przyszłości. Stąd potrzeba pogłębionej refleksji, która od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, przybrała postać dynamicznie rozwijającej się bioetyki.

Zachęcamy do udziału w Konferencji organizowanej przez studentów i doktorantów Wydziału Teologicznego UMK pt.: Ars elegantiae. Toruńska Akademia Dyplomacji im. bł P.G Frassatiego, która odbędzie się w dniach 1-2 marca 2016 r. w Centrum Dialogu w Toruniu.

Pierwszego dnia proponujemy uczestnikom udział w warsztatach dotyczących savoir-vivre’u, organizacji przyjęć, redagowania zaproszeń, dress code’u, toastów, przygotowywania stołów bankietowych, pokazów fryzjerskich i florystycznych.

Drugiego dnia zapraszamy do udziału w panelach konferencyjnych dotyczących

Zbliżający się koniec 2015 roku skłania nas do refleksji nie tylko nad tym, co się nam udało, ale również i nad tym, co chcielibyśmy zmienić, aby nasze działania w nadchodzącym 2016 roku stały się jeszcze bardziej owocne.

W mijającym roku, dzięki współpracy wielu ludzi, udało nam się zrealizować szereg projektów:

 1. Grant Jak działa Bóg? Opatrzność Boża w teologii analitycznej finansowany przez Uniwersytet Norte Dame w USA oraz ANALYTIC THEOLOGY CLUSTER GROUP filozofia i teologia analityczna (realizacja:14-16.01.2015).
 2. Grant Nauka i wiara – czyli wiedza i sens jako niezbędne warunki godnego życia finansowany przez Copernicus Centre; wydanie specjalnego nr Scientia et Fides współfinansowanego przez Fundację (realizacja: rok akademicki 2014/2105).
 3. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Towards a Biblical Thomism (realizacja: 20-22.04.2015).
 4. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Camino Polaco (realizacja: 29-31.05.2015).
 5. Tłumaczenie przewodnika Camino Polaco – współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 6. Kampania promocyjna Camino Polaco – projekt realizowany przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; w ramach projektu zorganizowano konkurs dla uczniów szkół średnich – 35 laureatów, po przygotowaniu autorskiego projektu promocyjnego, wyjechało do Hiszpanii, by tam – na Camino de Santiago – stać się ambasadorami polskiego odcinka Camino; jednym z efektów tego projektu, trwającym nadal i finansowanym przez Fundację, jest kurs języka hiszpańskiego oraz wykłady z kultury Hiszpanii (m.in. dla młodzieży biorącej udział w I turze Kampanii Promocyjnej Camino Polaco).
 7. Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie; Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez komisję konkursową prace.
 8. Współpraca z Samorządem Doktorantów WT w organizacji serii wykładów otwartych pod wspólnym tytułem: Cielesność po ludzku.
 9. Współorganizacja konferencji:
  a) XVI Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzina wobec wyzwań współczesnej kultury (14.11.2015);
  b) Rodzina – Dar. Zadanie. Nadzieja ludzkości (19.11.2015);
  c) Kościół i świat – eklezjologia posoborowa Josepha Ratzingera/Benedykta XVI (10.12.2015).
 10. Liczne działania na rzecz promocji Wydziału Teologicznego UMK – finansowy ciężar zatrudnienia osób odpowiedzialnych za promocję, finansowanie projektów graficznych, banerów.
 11. Ubieganie się o grant Narodowego Centrum Kultury CHRZEST 966; nasz projekt: Strumienie chrztu. II Cecyliański Przegląd Muzyki Religijnej został sporządzony pod względem formalnym bardzo dobrze i uzyskał ok. 60 punktów, ale próg wynosił 70.
 12. Złożenie wniosku o rozszerzenie Statutu Fundacji o dwa punkty:
  a) wspieranie i organizacja działań na rzecz małżeństwa i rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i psychoterapeutycznej (terapia indywidualna, grupowa, terapia uzależnień, DDA, warsztaty, szkolenia tematyczne, działania profilaktyczne, couching, wsparcie duchowe i in.);
  b) organizowanie wydarzeń pielgrzymkowych i turystycznych (wspólne marsze, przejścia szlakami pielgrzymkowymi, turystycznymi i kulturowymi, gry miejskie, biegi na orientację i in.), popularyzacja aktywnego trybu życia.
  Wniosek i całą obsługę prawną prowadzi KANCELARIA CELIŃSKA KALIŃSKI MIKOŁAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. P.
 1. Prace nad stworzeniem konta Fundacji na Facebooku.
 2. Nawiązanie współpracy z doktorantami – wolontariuszami.

W tym miejscu chcieliśmy serdecznie podziękować Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli działalność Fundacji i z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w minionym 2015 roku. Żywimy równocześnie nadzieję na dalszą, na pewno nie mniej owocną współpracę w roku 2016.

„Po co nam płeć?” Na to pytanie będziemy starali się odpowiedzieć już w poniedziałek 14 grudnia 2015 roku o godz. 16:30. W świat mowy ciała kobiety, widzianej oczami tzw. nowych feministek, wprowadzi nas Pani dr Aneta Gawkowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Miejsce spotkania: Aula Magna, Wydział Teologii UMK, ul. Gagarina 37.

Fundacja „Pro Futuro Theologiae” serdecznie zaprasza na konferencję poświęconą eklezjologii posoborowej Josepha Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI, która odbędzie się dnia 10 grudnia 2015 roku na Wydziale Teologii UMK przy ul. Gagarina 37 w Toruniu. Konferencja organizowana jest przez Wydział Teologii UMK, przy współpracy Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI oraz Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy.

Zapraszamy do Pelplina na XVI już  Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie. W ramach tych spotkań odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Rodzina wobec wyzwań współczesnej kultury”. Temat niezwykle aktualny – zapraszamy do wysłuchania, ale tym bardziej jeszcze do dyskusji!!!

pelplinskie_spotkania

pft_konferencja

Rozpoczynamy kolejny cykl seminariów „Scientia et Fides”, będący kontynuacją ubiegłorocznych seminarium dotyczących relacji nauki i wiary. Tegoroczny temat dotyczy antropologii teologicznej i osiągnięć współczesnej nauki.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu w czwartek 5.11.2015 roku na Wydziale Teologicznym w sali II A (szczegóły na plakacie). W najbliższym czasie kolejne seminaria, o których będziemy informowali na bieżąco. Na spotkania te zapraszają m.in. John Berry z Malty oraz Javier Sanchez-Canizares z Pampeluny. To na początek! Serdecznie zapraszamy!

plakat

kana__owa

Fundacja Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany jest po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w roku akademickim 2014/2015. Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zostały zamieszczone na stronie Fundacji: www.pft.umk.pl

Fundacja Pro Futuro Theologiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest m.in. inicjowanie badań z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła, oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

DO POBRANIA:

Informacja o konkursie

Regulamin Konkursu

Formularz Zgłoszeniowy

Wypełniony formularz należy wysłać na adres e-mail: pft@umk.pl