Aktualności

Zapraszamy serdecznie na prelekcję pt. „Michael Dummett – Racjonalność przekonań religijnych”, która odbędzie się 18 stycznia 2017 roku o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. Wykład poprowadzą prof. dr hab. Tadeusz Szubka (USz) oraz dr Krzysztof Czernawski (UW). Wstęp wolny.

Spotkanie odbywa się w ramach trwającego drugiego cyklu spotkań dotyczących teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga” finansowanym przez Uniwersytet w Insbruku. Szczegóły na plakacie.

Rozpoczęliśmy drugi cykl spotkań dotyczący teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga” finansowanym przez University of Innsbruck. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 14.12.2016r., wyjątkowo o godz. 15:00 w Centrum Dialogu im. JPII Pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu (przy Seminarium Duchownym) w Auli na II piętrze. Prelegenci: prof. Marek Szulakiewicz (UMK) oraz ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK, UNAV) podejmą się tematu „Jak działa Bóg? Panenteizm, immanentna transcendencja, filozofia procesu i tomizm”.

Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczęliśmy drugi cykl spotkań dotyczący teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga” finansowanym przez University of Innsbruck. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 16.11.2016r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. JPII Pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu (przy Seminarium Duchownym) w Auli na II piętrze. Prelegenci prof. Tomasz Szarek (UG) oraz dr Michał Zembrzuski (UKSW) podejmą się tematu „Klasyczne argumenty za istnieniem Boga w interpretacji Alvina Plantingi”.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na www.teologia.umk.pl oraz na www.pft.umk.pl

Zapraszamy serdecznie na wykład „Chrześcijaństwo syryjskie. Od ludobójstwa po współczesność”, który odbędzie się we wtorek 15 listopada br. o godz. 18:00 w Auli Magna Wydziału Teologicznego UMK. Wstęp wolny!

Prelekcję poprowadzi prof. Martin Tamcke, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Georga Augusta w Getyndze, specjalista z zakresu ekumenizmu, teologii chrześcijaństwa wschodniego i orientalnego, a także dialogu kulturowego między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem.

Wykład poruszy kwestie historii Kościołów w Syrii i Iraku z uwzględnieniem ich obecnej sytuacji. Ramy czasowe prezentowanej problematyki obejmują dwudziestowieczne prześladowania i ludobójstwo, a kończą na współczesności. W ramach wykładu zaprezentowane zostaną także wypowiedzi i świadectwa ludzi żyjących na tamtych terenach, celem lepszego zrozumienia problemów, z jakimi boryka się dziś chrześcijański Orient.

Wydział Teologiczny UMK wraz z Instytutem Tomistycznym w Warszawie organizują międzynarodową konferencję poświęconą doktrynie moralnej w komentarzach biblijnych Akwinaty.

Wśród zaproszonych prelegentów bardzo znani tomiści i bibliści, m.in. M. Levering, E. Alarcon czy o. P. Krupa OP. Zapraszamy do uczestnictwa i zgłaszania referatów zainteresowanych tematyką. Szczegóły dostępne pod adresem:

https://biblicalthomism.wordpress.com/

Wydział Teologiczny UMK oraz Fundacja „Pro Futuro Theologiae” zapraszają na II Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej skierowany do scholi i zespołów wokalnych z diecezji toruńskiej, włocławskiej oraz pelplińskiej oraz innych diecezji z całej Polski. Chcemy nawiązać do tradycji uroczystych obchodów dnia  patronki muzyki kościelnej Św. Cecylii. Przegląd odbędzie się 19 listopada 2016 na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, a gościem specjalnym będzie ks. bp Antoni Długosz.

Merytorycznym opiekunem przeglądu jest dr Agnieszka Brzezińska,  dyrygent Zespołu Kameralnego „Portamus Gaudium” działającego przy  Wydziale Teologicznym UMK.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na konferencję naukową BLASKI I CIENIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY 17 listopada 2016 rok.

            Wśród przemian, którym podlegają współczesne rodziny, dostrzec można pozytywne i negatywne, dlatego możemy mówić o blaskach i cieniach współczesnej rodziny. Przyjrzenie się im pozwoli ukazać aktualny stan rodziny oraz zagrożenia, w których się ona znajduje. Refleksja ta służyć będzie także poszukiwaniu adekwatnych do współczesnych potrzeb form oddziaływania pastoralnego, gdyż inicjowanie form wspierania rodziny jest potrzebą naszych czasów.

            Organizatorzy są przekonani o doniosłej roli rodziny we współczesnym świecie, dlatego gorąco zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pracowników naukowych, doktorantów, duszpasterzy, studentów i wszystkich, którzy pragną poszerzyć swą wiedzę w obszarze familiologii.

Serdecznie zapraszamy na konferencję międzynarodową  „Dusza czy mózg? Co czyni nas ludźmi?” (19-21 października), którą Wydział Teologiczny UMK organizuje we współpracy z Uniwersytetem w Innsbrucku i Fundacją Templetona. Miejsce obrad – Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, przy Seminarium Duchownym.

Więcej informacji: https://soulorbrain.wordpress.com/

Fundacja Pro Futuro Theologiae, Wydział Teologiczny UMK , Uniwersytet w Insbrucku oraz  John Templeton Foundation otwiera drugi cykl spotkań dotyczący teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga”.

Uczestnicy spotkań będą mieli okazję analizować propozycje teologii procesu dotyczącej ‘podwójności’ natury Boga, skłaniające do konfrontacji z pytaniem „jak żyje Bóg?” oraz przeanalizowania udzielanych na to pytanie odpowiedzi ze strony klasycznego teizmu oraz teologii procesu.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na Studia Podyplomowe w zakresie Bioetyki.

Kwestie etyczne dotyczące życia ludzkiego, jego początków, trwania i kresu, są niezmiennie przedmiotem gorących dyskusji i sporów. Obok problemów znanych od dawna, takich jak aborcja czy samobójstwo, pojawiają się nowe, związane z odkryciami naukowymi w dziedzinie biologii
i medycyny. Budzą one uzasadnione nadzieje na pokonanie chorób dotąd nieuleczalnych,
a jednocześnie rodzą pytania i wątpliwości natury moralnej. Domagają się osądu indywidualnego sumienia, ale potrzebują także uregulowań prawnych. Poszukiwanie odpowiedzi i rozwiązań ma znaczenie nie tylko dla poszczególnych osób, ale także dla kształtu życia społecznego teraz
i w przyszłości. Stąd potrzeba pogłębionej refleksji, która od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, przybrała postać dynamicznie rozwijającej się bioetyki.