Aktualności

Dzień Otwarty na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest propozycją adresowaną do młodzieży z oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Naszym celem jest promocja Wydziału i zachęcenie młodych ludzi do zainteresowania się naszą ofertą edukacyjną. Zapraszamy do odwiedzenia nas już 24 kwietnia. Przygotowaliśmy ciekawą ofertę warsztatów i prezentacji.

Prosimy o zgłaszanie grup na adres promocja.wt@umk.pl wraz z wypełnioną ankietą i podaniem godziny przybycia. Rejestracja na Mini Escape Room „Czasoprzestrzeń ucieczki z Egiptu” pod adresem karols@doktorant.umk.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Ankieta znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1l7gLTst2hsxiFwsIxyPeUu-OFiMp6pm_MvZynh6nP0A/viewform?c=0&w=1&edit_requested=true

Zapraszamy na kolejne spotkanie w naszym cyklu seminariów poświęconych naturze i osobowemu życia Boga, które odbędzie się 13 marca 2018r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (Plac Frelichowskiego 1) w Toruniu. Gościem spotkania będzie dr Tomasz Jarmakowski – Kostrzanowski (UMK), który poprowadzi wykład „Ocena moralna zachowań własnych i innych w świetle psychologii moralności”.

Szanowni Państwo,

Fundacja Pro Futuro Theologiae powstała 5 listopada 2014 roku. Do głównych celów Fundacji – działającej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – należą:

  • inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii oraz wszelkich badań interdyscyplinarnych związanych z misją Wydziału Teologicznego,
  • organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, seminariów, warsztatów oraz szkoleń związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK,
  • promowanie najlepszych studentów Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu,
  • wspieranie inicjatyw organizacyjnych, informacyjnych, kształceniowych oraz wydawniczych pracowników, studentów oraz kół naukowych działających na Wydziale Teologicznym,
  • wspieranie i organizowanie działań promocyjnych Wydziału Teologicznego w Toruniu, zarówno zmierzających do zwiększenia liczby studentów, jak i budowania pozycji naukowej Wydziału w Polsce i na świecie.

W minionym 2017 roku Fundacja Pro Futuro Theologiae – żeby wymienić zaledwie kilka najważniejszych aktywności – zorganizowała cykl otwartych seminariów dotyczących teologii analitycznej pt. Primary and secondary nature of God. Process vs classical theology on personal life of God (finansowanego przez John Templeton Foundation), współorganizowała Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. Benedykt XVI i liturgia czy wspomagała działania Akademickiej Poradni Rodzinnej, Profilaktyki i Terapii Uzależnień w realizacji projektu „Bezdomny, uzależniony, kompetentny” (współfinansowanego przez miasto Toruń).

Każdego roku składamy deklaracje podatkowe PIT. Z początkiem roku 2018 – rozliczając PIT – mogą Państwo przekazać na cele Fundacji Pro Futuro Theologiae 1% podatku.

Dzięki funduszom zebranym przez Fundację Pro Futuro Theologiae planujemy w najbliższym czasie utworzenie stypendiów naukowych oraz grantów (w tym również dla zapraszanych naukowców z innych krajów), ufundowanie nagród za najlepsze prace magisterskie i doktoranckie w zakresie teologii i filozofii, wsparcie różnych działań i inicjatyw duszpasterskich.

DZIĘKUJEMY wolontariuszom, organizacjom, instytucjom, urzędom oraz osobom prywatnym, za dotychczasowe wsparcie, bez którego wdrożenie i zrealizowanie projektów Fundacji byłoby niemożliwe.

Dane do wpisania do formularza rozliczeniowego PIT:

Fundacja Pro Futuro Theologiae 

KRS: 0000533493

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!!!

Z okazji wspomnienia liturgicznego św. Tomasza z Akwinu zapraszamy 24 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 do Centrum Dialogu na wykład otwarty: „Tylko sprawiedliwość i miłosierdzie?”

Temat relacji między sprawiedliwością i miłosierdziem budzi wiele pytań i kontrowersji. Lecz czy te dwie kategorie są wystarczające do opisania działania Boga? Tomasz z Akwinu myśli inaczej. Co więcej, bez tych dodatkowych kategorii nie da się, zdaniem Akwinaty, dobrze zrozumieć związków między sprawiedliwością i miłosierdziem.

Gościem spotkania i przewodnikiem w rozważaniach będzie teolog, specjalista w zakresie nauki św. Tomasza z Akwinu dr Mateusz Przanowski OP z Instytutu Tomistycznego w Warszawie.

Zapraszamy na prelekcje „Czy możliwa jest nauka, bez praw naukowych?”, która odbędzie się 20 grudnia o godz. 18.00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. Refleksje na przykładzie ekonomii podsumuje Łukasz Hardt z Uniwersytetu Warszawskiego, laureat m.in. stypendium „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami!”, a także stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Spotkanie odbywa się w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga”.

W ramach seminarium zapraszamy na spotkanie z osobami, które doświadczyły bezdomności i uzależnienia i chcą się podzielić swoim doświadczeniem. Będzie to okazja do dyskusji, wymiany poglądów i zdobycia wiedzy o tym, co pomaga ludziom znajdującym się w bardzo trudnym położeniu podjąć trud walki o dobre i satysfakcjonujące życie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 18.12.2017r. o godz. 10.00 do sali IIIA WT UMK . Spotkanie poprowadzi dr Krzysztof Pilarz.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna w osobowym życiu Boga”, które odbędzie się 13 grudnia 2017 r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Plac Frelichowskiego 1).

Na spotkaniu postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie: „co Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu powiedzieliby o ewolucji?” Wykład wygłosi o. dr Mariusz Tabaczek OP z Instytutu Tomistycznego w Warszawie.

Fundacja Pro Futuro Thologiae wraz z Wydziałem Teologicznym UMK zorganizowała darmowe zajęcia w szkołach oraz szkolenia dla liderów młodzieżowych na temat zjawiska uzależnienia i bezdomności. Głównym prowadzącym był dr. Krzysztof Pilarz, certyfikowany terapeuta z 15-letnim stażem. W każdym spotkaniu i szkoleniu uczestniczyła także osoba, która sama doświadczyła bezdomności i/lub uzależnienia.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna w osobowym życiu Boga”, które odbędzie się 18 października 2017 r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Plac Frelichowskiego 1).

Tematem przewodnim kolejnego spotkania będzie tym razem myśl Immanuela Kanta i Tomasza z Akwinu, a poprowadzą nas Pan prof. Tomasz Kupś (UMK) oraz ks. dr Adam Machowski.

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu organizuje Studia Podyplomowe w zakresie Teologiczno-Katechetycznym. Studia kierowane są do nauczycieli posiadających praktykę zawodową, którzy po ukończonych studiach na mocy porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii będą mogli uczyć religii na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej. Studia te są też skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy teologicznej

Studia trwają cztery semestry. Zjazdy odbywają się w dwóch równoległych turach w Toruniu i w Pelplinie w soboty w godzinach 8.30-17.00 z przerwą na obiad. Studia w przygotowaniu. Planowany czas rozpoczęcia: październik 2017 roku!

Wszelkie informacje na stronie teologia.umk.pl.