Cele

Niektóre z celów fundacji:

  1. Wspieranie i organizowanie działań promocyjnych wydziału teologicznego UMK w Toruniu, zarówno zmierzających do zwiększenia liczby studentów, jak i budowania pozycji naukowej wydziału w Polsce i na świecie
  2. Inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu
  3. Wspieranie inicjatyw badawczych, organizacyjnych, informacyjnych, kształceniowych oraz wydawniczych profesorów Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, studentów, kół naukowych działających na Wydziale Teologicznym UMK
  4. Promowanie najlepszych studentów Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu
  5. Wdrażanie w życie przedsięwzięć, odkryć naukowych, które zrodziły się w toruńskim środowisku teologicznym
  6. Finansowanie stypendiów i grantów naukowych
  7. Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów, konferencji i seminariów