Zarząd

ks. Tomasz Huzarek – Prezes Zarządu

dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii oraz dr teologii w zakresie teologii moralnej, wieloletni duszpasterz akademicki w domach akademickich na KUL Jana Pawła II w Lublinie. Obecnie pracuje w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelpińskiej oraz jest adiunktem w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. Jego zainteresowania – oczywiście poza filozofią i teologią – to piesze i rowerowe pielgrzymki (m.in. do Częstochowy, Santiago de Compostela, Rzymu), zimowe kąpiele, teatr.

ks. Łukasz Skarżyński – Wiceprezes Zarządu

dr teologii w zakresie teologii systematycznej. Proboszcz parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Toruniu, Wojewódzki Kapelan OHP oraz katecheta w Katolickim Liceum Jagiellońskim w Toruniu. Członek Parlamentu Jakubowego, zajmujący się duszpasterstwem pielgrzymów. Zainteresowania to duszpasterstwo parafialne i pielgrzymkowe, socjologia młodzieży, małżeństw i rodziny, a także sporty.

ks. Arkadiusz Drzycimski – Wiceprezes Zarządu

prezbiter diecezji pelplińskiej (2009), doktor nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej (2015), absolwent studiów podyplomowych z bioetyki w Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2014) oraz podyplomowych studiów z bioetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2016), prefekt studiów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie (2016-), sekretarz komitetu ds. dialogu z niewierzącymi przy Konferencji Episkopatu Polski (2016-), członek komisji rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów (2022-).