Zapraszamy do Pelplina na XVI już  Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie. W ramach tych spotkań odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Rodzina wobec wyzwań współczesnej kultury”. Temat niezwykle aktualny – zapraszamy do wysłuchania, ale tym bardziej jeszcze do dyskusji!!!

pelplinskie_spotkania