Autor: pft

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna w osobowym życiu Boga”, które odbędzie się 13 grudnia 2017 r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Plac Frelichowskiego 1).

Na spotkaniu postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie: „co Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu powiedzieliby o ewolucji?” Wykład wygłosi o. dr Mariusz Tabaczek OP z Instytutu Tomistycznego w Warszawie.

Fundacja Pro Futuro Thologiae wraz z Wydziałem Teologicznym UMK zorganizowała darmowe zajęcia w szkołach oraz szkolenia dla liderów młodzieżowych na temat zjawiska uzależnienia i bezdomności. Głównym prowadzącym był dr. Krzysztof Pilarz, certyfikowany terapeuta z 15-letnim stażem. W każdym spotkaniu i szkoleniu uczestniczyła także osoba, która sama doświadczyła bezdomności i/lub uzależnienia.

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna w osobowym życiu Boga”, które odbędzie się 18 października 2017 r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Plac Frelichowskiego 1).

Tematem przewodnim kolejnego spotkania będzie tym razem myśl Immanuela Kanta i Tomasza z Akwinu, a poprowadzą nas Pan prof. Tomasz Kupś (UMK) oraz ks. dr Adam Machowski.

Wydział Teologiczny UMK w Toruniu organizuje Studia Podyplomowe w zakresie Teologiczno-Katechetycznym. Studia kierowane są do nauczycieli posiadających praktykę zawodową, którzy po ukończonych studiach na mocy porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii będą mogli uczyć religii na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej. Studia te są też skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy teologicznej

Studia trwają cztery semestry. Zjazdy odbywają się w dwóch równoległych turach w Toruniu i w Pelplinie w soboty w godzinach 8.30-17.00 z przerwą na obiad. Studia w przygotowaniu. Planowany czas rozpoczęcia: październik 2017 roku!

Wszelkie informacje na stronie teologia.umk.pl.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w naszym cyklu seminariów poświęconych naturze i osobowemu życia Boga, które odbędzie się wyjątkowo we wtorek, 30.05.2017 r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (Plac Frelichowskiego 1) w Toruniu.

Tym razem pochylimy się nad niezwykle pasjonującym tematem: „Tożsamość osobowa a zmartwychwstanie Chrystusa”, a w temat wprowadzą nas prof. Marian Grabowski (UMK) oraz mgr Rafał Tryścień (UŁ).

W dniu 16 kwietnia 2017 roku przypadają 90. urodziny Benedykta XVI. Z tej okazji Katedra Teologii Praktycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z uniwersyteckim Kołem Naukowym Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI oraz fundacją Pro Futuro Theologiae organizują Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. „Benedykt XVI i liturgia”, które odbędzie się w czwartek, 20 kwietnia 2017 r.

Organizowane z okazji 90. rocznicy urodzin Josepha Ratzingera sympozjum pragnie zaprezentować bogactwo i aktualność teologiczno-liturgicznej refleksji jednego z największych teologów naszych czasów i jego wpływ na liturgiczną praxis współczesnego Kościoła. Sympozjum jest skierowane do naukowców i badaczy, ale także do popularyzatorów i miłośników liturgii rzymskiej, zarówno w jej formie zwyczajnej jak i nadzwyczajnej, którą Benedykt XVI w Kościele przywrócił.

Poniżej zamieszczony został szczegółowy plan konferencji w wersji PDF do druku. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią:

Plan sympozjum – Benedykt XVI (kliknij w link, aby pobrać)

Karta zgłoszeniowa

Zapraszamy serdecznie na prelekcję pt. „Michael Dummett – Racjonalność przekonań religijnych”, która odbędzie się 18 stycznia 2017 roku o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. Wykład poprowadzą prof. dr hab. Tadeusz Szubka (USz) oraz dr Krzysztof Czernawski (UW). Wstęp wolny.

Spotkanie odbywa się w ramach trwającego drugiego cyklu spotkań dotyczących teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga” finansowanym przez Uniwersytet w Insbruku. Szczegóły na plakacie.

Rozpoczęliśmy drugi cykl spotkań dotyczący teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga” finansowanym przez University of Innsbruck. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 14.12.2016r., wyjątkowo o godz. 15:00 w Centrum Dialogu im. JPII Pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu (przy Seminarium Duchownym) w Auli na II piętrze. Prelegenci: prof. Marek Szulakiewicz (UMK) oraz ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK, UNAV) podejmą się tematu „Jak działa Bóg? Panenteizm, immanentna transcendencja, filozofia procesu i tomizm”.

Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczęliśmy drugi cykl spotkań dotyczący teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga” finansowanym przez University of Innsbruck. 

Kolejne spotkanie odbędzie się 16.11.2016r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. JPII Pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu (przy Seminarium Duchownym) w Auli na II piętrze. Prelegenci prof. Tomasz Szarek (UG) oraz dr Michał Zembrzuski (UKSW) podejmą się tematu „Klasyczne argumenty za istnieniem Boga w interpretacji Alvina Plantingi”.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na www.teologia.umk.pl oraz na www.pft.umk.pl

Zapraszamy serdecznie na wykład „Chrześcijaństwo syryjskie. Od ludobójstwa po współczesność”, który odbędzie się we wtorek 15 listopada br. o godz. 18:00 w Auli Magna Wydziału Teologicznego UMK. Wstęp wolny!

Prelekcję poprowadzi prof. Martin Tamcke, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Georga Augusta w Getyndze, specjalista z zakresu ekumenizmu, teologii chrześcijaństwa wschodniego i orientalnego, a także dialogu kulturowego między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem.

Wykład poruszy kwestie historii Kościołów w Syrii i Iraku z uwzględnieniem ich obecnej sytuacji. Ramy czasowe prezentowanej problematyki obejmują dwudziestowieczne prześladowania i ludobójstwo, a kończą na współczesności. W ramach wykładu zaprezentowane zostaną także wypowiedzi i świadectwa ludzi żyjących na tamtych terenach, celem lepszego zrozumienia problemów, z jakimi boryka się dziś chrześcijański Orient.