Autor: pft

Wydział Teologiczny UMK wraz z Instytutem Tomistycznym w Warszawie organizują międzynarodową konferencję poświęconą doktrynie moralnej w komentarzach biblijnych Akwinaty.

Wśród zaproszonych prelegentów bardzo znani tomiści i bibliści, m.in. M. Levering, E. Alarcon czy o. P. Krupa OP. Zapraszamy do uczestnictwa i zgłaszania referatów zainteresowanych tematyką. Szczegóły dostępne pod adresem:

https://biblicalthomism.wordpress.com/

Wydział Teologiczny UMK oraz Fundacja „Pro Futuro Theologiae” zapraszają na II Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej skierowany do scholi i zespołów wokalnych z diecezji toruńskiej, włocławskiej oraz pelplińskiej oraz innych diecezji z całej Polski. Chcemy nawiązać do tradycji uroczystych obchodów dnia  patronki muzyki kościelnej Św. Cecylii. Przegląd odbędzie się 19 listopada 2016 na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu, a gościem specjalnym będzie ks. bp Antoni Długosz.

Merytorycznym opiekunem przeglądu jest dr Agnieszka Brzezińska,  dyrygent Zespołu Kameralnego „Portamus Gaudium” działającego przy  Wydziale Teologicznym UMK.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na konferencję naukową BLASKI I CIENIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY 17 listopada 2016 rok.

            Wśród przemian, którym podlegają współczesne rodziny, dostrzec można pozytywne i negatywne, dlatego możemy mówić o blaskach i cieniach współczesnej rodziny. Przyjrzenie się im pozwoli ukazać aktualny stan rodziny oraz zagrożenia, w których się ona znajduje. Refleksja ta służyć będzie także poszukiwaniu adekwatnych do współczesnych potrzeb form oddziaływania pastoralnego, gdyż inicjowanie form wspierania rodziny jest potrzebą naszych czasów.

            Organizatorzy są przekonani o doniosłej roli rodziny we współczesnym świecie, dlatego gorąco zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pracowników naukowych, doktorantów, duszpasterzy, studentów i wszystkich, którzy pragną poszerzyć swą wiedzę w obszarze familiologii.

Serdecznie zapraszamy na konferencję międzynarodową  „Dusza czy mózg? Co czyni nas ludźmi?” (19-21 października), którą Wydział Teologiczny UMK organizuje we współpracy z Uniwersytetem w Innsbrucku i Fundacją Templetona. Miejsce obrad – Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, przy Seminarium Duchownym.

Więcej informacji: https://soulorbrain.wordpress.com/

Fundacja Pro Futuro Theologiae, Wydział Teologiczny UMK , Uniwersytet w Insbrucku oraz  John Templeton Foundation otwiera drugi cykl spotkań dotyczący teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga”.

Spotkania będą odbywać się co miesiąc przez trzy semestry na Wydziale Teologii UMK (ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń) – zawsze o godzinie 18.00.

Terminarz:

 1. 26 (środa) października 2016 – ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz/ dr hab. Marek Piwowarczyk: Osobowe życie Boga – klasyczna koncepcja Boga a koncepcja A. N. Whitehead’a

Zródła: (Th. E. Hosinski, Thomas Aquinas and Alfred North Whitehead on God‘s Action in the World, Open Theology 1(2015), 269–276.; M. Piwowarczyk, Bóg i stawanie się. Problem relacji świat-Bóg w filozofii Alfreda Northa Whiteheada, Lublin 2008)

 1. 11.2016 – prof. Tomasz Szarek/ dr Michał Zembrzuski: Klasyczne argumenty za istnieniem Boga w interpretacji Alvina Plantingi

Zródła: T. Szarek, Alvin Plantinga i spory o istnienie Boga, Kęty 2015

 1. 12.2016 – prof. Marek Szulakiewicz/ks. dr hab. Piotr Roszak: Jak działa Bóg? Panenteizm, immanentna Transcendencja, filozofia procesu i tomizm.

Zródła: I. Silva, A cause among causes? God Acting in Natural World, European Journal of Philosophy of Religion 7/4 (2015), 99-114).

 1. 01.2017 – prof. Tadeusz Szubka: Micheal Dummet – racjonalność przekonań religijnych
 1. 03.2017 – prof. Dariusz Łukasiewicz: Bóg, przyczynowość i modlitwa: jak wpływa na życie Boga modlitwa?

Zródła: M. Dodds, The Unchanging God of Love. Thomas Aquinas and Contemporary Theology on Divine Immutability, Washington 2008.

 1. 04.2017 – dr Marcin Iwanicki: Czy Bóg cierpi?cierpienie Boga w koncepcji Nicholasa Wolterstorffa
 1. 05.2017 – prof. Marian Grabowski/ mgr Rafał Tryścień: Tożsamość osobowa a zmartwychwstanie Chrystusa

Zródła: G. Gasser (ed.), Personal Identity and Resurrection: How Do We Survive Our Death?, Ashgate 2010.

Fundacja Pro Futuro Theologiae, Wydział Teologiczny UMK , Uniwersytet w Insbrucku oraz  John Templeton Foundation otwiera drugi cykl spotkań dotyczący teologii analitycznej w ramach otwartego seminarium filozoficzno-teologicznego pt. „Pierwsza i druga natura Boga. Teologia procesu i teologia klasyczna o osobowym życiu Boga”.

Uczestnicy spotkań będą mieli okazję analizować propozycje teologii procesu dotyczącej ‘podwójności’ natury Boga, skłaniające do konfrontacji z pytaniem „jak żyje Bóg?” oraz przeanalizowania udzielanych na to pytanie odpowiedzi ze strony klasycznego teizmu oraz teologii procesu.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na Studia Podyplomowe w zakresie Bioetyki.

Kwestie etyczne dotyczące życia ludzkiego, jego początków, trwania i kresu, są niezmiennie przedmiotem gorących dyskusji i sporów. Obok problemów znanych od dawna, takich jak aborcja czy samobójstwo, pojawiają się nowe, związane z odkryciami naukowymi w dziedzinie biologii
i medycyny. Budzą one uzasadnione nadzieje na pokonanie chorób dotąd nieuleczalnych,
a jednocześnie rodzą pytania i wątpliwości natury moralnej. Domagają się osądu indywidualnego sumienia, ale potrzebują także uregulowań prawnych. Poszukiwanie odpowiedzi i rozwiązań ma znaczenie nie tylko dla poszczególnych osób, ale także dla kształtu życia społecznego teraz
i w przyszłości. Stąd potrzeba pogłębionej refleksji, która od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, przybrała postać dynamicznie rozwijającej się bioetyki.

Zachęcamy do udziału w Konferencji organizowanej przez studentów i doktorantów Wydziału Teologicznego UMK pt.: Ars elegantiae. Toruńska Akademia Dyplomacji im. bł P.G Frassatiego, która odbędzie się w dniach 1-2 marca 2016 r. w Centrum Dialogu w Toruniu.

Pierwszego dnia proponujemy uczestnikom udział w warsztatach dotyczących savoir-vivre’u, organizacji przyjęć, redagowania zaproszeń, dress code’u, toastów, przygotowywania stołów bankietowych, pokazów fryzjerskich i florystycznych.

Drugiego dnia zapraszamy do udziału w panelach konferencyjnych dotyczących

Zbliżający się koniec 2015 roku skłania nas do refleksji nie tylko nad tym, co się nam udało, ale również i nad tym, co chcielibyśmy zmienić, aby nasze działania w nadchodzącym 2016 roku stały się jeszcze bardziej owocne.

W mijającym roku, dzięki współpracy wielu ludzi, udało nam się zrealizować szereg projektów:

 1. Grant Jak działa Bóg? Opatrzność Boża w teologii analitycznej finansowany przez Uniwersytet Norte Dame w USA oraz ANALYTIC THEOLOGY CLUSTER GROUP filozofia i teologia analityczna (realizacja:14-16.01.2015).
 2. Grant Nauka i wiara – czyli wiedza i sens jako niezbędne warunki godnego życia finansowany przez Copernicus Centre; wydanie specjalnego nr Scientia et Fides współfinansowanego przez Fundację (realizacja: rok akademicki 2014/2105).
 3. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Towards a Biblical Thomism (realizacja: 20-22.04.2015).
 4. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Camino Polaco (realizacja: 29-31.05.2015).
 5. Tłumaczenie przewodnika Camino Polaco – współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 6. Kampania promocyjna Camino Polaco – projekt realizowany przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; w ramach projektu zorganizowano konkurs dla uczniów szkół średnich – 35 laureatów, po przygotowaniu autorskiego projektu promocyjnego, wyjechało do Hiszpanii, by tam – na Camino de Santiago – stać się ambasadorami polskiego odcinka Camino; jednym z efektów tego projektu, trwającym nadal i finansowanym przez Fundację, jest kurs języka hiszpańskiego oraz wykłady z kultury Hiszpanii (m.in. dla młodzieży biorącej udział w I turze Kampanii Promocyjnej Camino Polaco).
 7. Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie; Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez komisję konkursową prace.
 8. Współpraca z Samorządem Doktorantów WT w organizacji serii wykładów otwartych pod wspólnym tytułem: Cielesność po ludzku.
 9. Współorganizacja konferencji:
  a) XVI Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzina wobec wyzwań współczesnej kultury (14.11.2015);
  b) Rodzina – Dar. Zadanie. Nadzieja ludzkości (19.11.2015);
  c) Kościół i świat – eklezjologia posoborowa Josepha Ratzingera/Benedykta XVI (10.12.2015).
 10. Liczne działania na rzecz promocji Wydziału Teologicznego UMK – finansowy ciężar zatrudnienia osób odpowiedzialnych za promocję, finansowanie projektów graficznych, banerów.
 11. Ubieganie się o grant Narodowego Centrum Kultury CHRZEST 966; nasz projekt: Strumienie chrztu. II Cecyliański Przegląd Muzyki Religijnej został sporządzony pod względem formalnym bardzo dobrze i uzyskał ok. 60 punktów, ale próg wynosił 70.
 12. Złożenie wniosku o rozszerzenie Statutu Fundacji o dwa punkty:
  a) wspieranie i organizacja działań na rzecz małżeństwa i rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i psychoterapeutycznej (terapia indywidualna, grupowa, terapia uzależnień, DDA, warsztaty, szkolenia tematyczne, działania profilaktyczne, couching, wsparcie duchowe i in.);
  b) organizowanie wydarzeń pielgrzymkowych i turystycznych (wspólne marsze, przejścia szlakami pielgrzymkowymi, turystycznymi i kulturowymi, gry miejskie, biegi na orientację i in.), popularyzacja aktywnego trybu życia.
  Wniosek i całą obsługę prawną prowadzi KANCELARIA CELIŃSKA KALIŃSKI MIKOŁAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. P.
 1. Prace nad stworzeniem konta Fundacji na Facebooku.
 2. Nawiązanie współpracy z doktorantami – wolontariuszami.

W tym miejscu chcieliśmy serdecznie podziękować Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli działalność Fundacji i z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w minionym 2015 roku. Żywimy równocześnie nadzieję na dalszą, na pewno nie mniej owocną współpracę w roku 2016.

„Po co nam płeć?” Na to pytanie będziemy starali się odpowiedzieć już w poniedziałek 14 grudnia 2015 roku o godz. 16:30. W świat mowy ciała kobiety, widzianej oczami tzw. nowych feministek, wprowadzi nas Pani dr Aneta Gawkowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Miejsce spotkania: Aula Magna, Wydział Teologii UMK, ul. Gagarina 37.