W dniach 20-21 września będzie można usłyszeć wykłady otwarte zorganizowane w ramach dorocznego zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Zapraszamy

Wtorek, 20 IX, g. 17.00 – 17.45
Wierzę Kościołowi? – prof. dr hab. Aleksander NALASKOWSKI, UMK Toruń

Środa, 21 IX, g. 9.00 – 9.45
Wierzę w Kościół Chrystusa. Tezy, argumenty, perspektywy – ks. prof. dr hab. Jerzy SZYMIK, UŚ

Przedstawiamy Państwu komiks „Historia o niemym wole. Święty Tomasz z Akwinu”. 

Proponujemy czytelnikom komiks przybliżający postać i życie św. Tomasza z Akwinu w zabawny sposób. Publikacja przedstawia najważniejsze momenty z życia człowieka, który był dzieckiem swoich czasów, a jego dorobek i nauczanie są aktualne również dzisiaj. Sporo dowiemy się o świętym w sposób przyjazny, bez erudycyjnych cytatów, za to dzięki ilustracjom przedstawiającym życie Tomasza z Akwinu od dziecka i młodzieńca do dorosłego mężczyzny: nauczyciela, mistyka i świętego.

Więcej informacji poniżej: https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Historia-o-niemym-wole.-Swiety-Tomasz-z-Akwinu/1962

 

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W VI edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2021/2022. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej:

Fundacja Pro Future Theologiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

 

 

Za na nami pierwszy Piknik Wolności, który odbył się w minioną sobotę na Rynku Nowomiejskim w Toruniu.

Piknik został organizowany przez Laboratorium Wolności Religijnej  działające w ramach Fundacji Pro Futuro Theologiae.

Dziękujemy za spotkania, ciekawe rozmowy oraz wymiany poglądów.

Najbliższy piknik odbędzie się już 19 czerwca w Gdańsku! Zapraszamy!

W ramach projektu Opera omnia św. Tomasza z Akwinu zapraszamy uczniów szkół średnich oraz studentów do udziału w wkładach i zajęciach praktycznych poświęconych średniowiecznej egzegezie biblijnej, filozofii średniowiecznej i jej aktualności, a także warsztatowi translatorskiemu.

Zajęcia będą realizowane w Toruniu i Warszawie, od 14 do 20 czerwca, zarówno w formie seminaryjnej jak i indywidualnej pracy z tekstami Tomasza z Akwinu. Inauguracja szkoły letniej odbędzie się w Toruniu, 14 czerwca o godz. 10:00 seminarium poświęconym rozumowaniu i sposobowi argumentacji w komentarzach biblijnych św. Tomasza, zwłaszcza Komentarzu do ewangelii św. Jana, Wykładowi Listu do Hebrajczyków oraz Komentarzowi do Księgi Izajasza. W gronie wykładowców szkoły letniej znaleźli się: o. dr hab. Mateusz Przanowski OP (Instytut Tomistyczny w Warszawie), ks. prof. Mirosław Mróz (UMK), dr Eliza Litak (Instytut Tomistyczny), dr Marcin Trepczyński (UW), dr Marcin Będkowski (UW) czy ks. prof. Piotr Roszak (UM, Uniwersytet Nawarry).

Wydarzenie zakończy się w Warszawie zajęciami dot. sztuki translatorskiej 20 czerwca. Udział w szkole letniej jest bezpłatny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zgłoszenia do 5 czerwca 2022 roku pod adresem pft.umk@gmail.com

 

Wydział Teologiczny UMK wraz z Fundacją „Pro Futuro Theologiae” zaprasza na pierwszą edycję rekolekcji liturgicznych „Mysterium fidei” pod hasłem „Boski dialog w liturgii” w dniach 25-26 czerwca 2022 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu (Plac Frelichowskiego 1). Swoją inspirację czerpiemy z rekolekcji liturgicznym „Mysterium Fascinans” organizowanych od wielu lat przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby modlić się piękną liturgią i odkrywać jej głębię. W trakcie rekolekcji będziemy modlić się Liturgią Godzin z towarzyszeniem scholi. Przewidujemy kilka konferencji tematycznych, pytania i dyskusje dotyczące liturgii.

Dlaczego warto?

Chrześcijaństwo to spotkanie z Chrystusem, które przemienia życie. Słowa te są bardzo często przytaczane, a przez to stają się niekiedy nic nie znaczącym sloganem. A jednak jest to sedno życia wiary! Dlatego chcemy pierwsze rekolekcje liturgiczne „Mysterium fidei” w Toruniu poświęcić tematowi spotkania Boga z człowiekiem. Liturgia nie jest tylko powinnością, nie jest tylko schematem rytów, słów i śpiewów, ale przede wszystkim w najgłębszej istocie jest spotkaniem z Chrystusem. Dlatego pod opieką dobrych przewodników, którymi będą prelegenci wraz z rekolekcjonistą, chcemy odkrywać głębie boskiego dialogu, w którym możemy uczestniczyć w liturgii.

Zaproszeni prelegenci:

  1. bp dr Andrzej Suski
  2. prof. Daniel Brzeziński
  3. prof. Stanisław Adamiak
  4. dr Krzysztof Porosło

rekolekcjonista:  ks. prof. Piotr Roszak

Czym są rekolekcje liturgiczne?

Jest to czas modlitwy i formacji, w którym pozwalamy się prowadzić liturgii. Wyznacznikami planu dnia są celebracje Liturgii Godzin oraz Eucharystii. Chcemy, aby liturgia stała się naszą modlitwą, dlatego w czasie rekolekcji liturgicznych można doświadczyć i rozsmakować się w pięknie i starannie przygotowanej liturgii. Nie wystarczy jednak sama estetyka i uczuciowość, ale potrzeba, abyśmy znali prawdę, dlatego w czasie rekolekcji specjaliści z różnych dziedzin teologicznych wprowadzają nas w głębie liturgii. Tym co najlepiej opisuje formacje, którą przeżywamy w czasie rekolekcji liturgicznych jest mistagogią, a więc wprowadzanie, wtajemniczanie w liturgiczne spotkanie z Bogiem, które ma ogromna znaczenie dla naszej chrześcijańskiej codzienności.

Rekolekcje są nie tylko spotkaniem z Bogiem, ale także spotkaniem z drugim człowiekiem, dlatego w czasie ich trwania będzie stworzona przestrzeń i czas na takie spotkanie przy dobrej kawie. Wspólnota jest ważnym wymiarem liturgii, dlatego nie może być ona pominięta, ale wręcz przeciwnie powinna być ona inspirowana duchowością chrześcijańską w tym również, także przy każdej codziennej czynności, a nie tylko „od święta”.

Koszt uczestnictwa: 150 zł (w cenie są wliczone posiłki oraz materiały, natomiast nie są wliczone noclegi)

Zapisy do ….. 2022 r.  na stronie www.liturgia.umk.pl

Kontakt: liturgia@umk.pl

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: https://liturgia.umk.pl/rekolekcje-liturgiczne

W dniach 21-25 sierpnia 2022 r. we Wrocławiu odbędzie się Szkoła Letnia
„WOLNOŚĆ, kocham i rozumiem: między wolnością wypowiedzi a wolnością religijną”.

Celem Szkoły Letniej organizowanej przez Laboratorium Wolności Religijnej jest zwiększenie świadomości wśród odbiorców na temat prewencji przestępstw oraz wszelkich naruszeń przeciwko wolności sumienia i wyznania. W tej edycji chcemy przyjrzeć się relacjom pomiędzy dwoma kluczowymi prawami człowieka – wolnością religii i wolnością słowa. Udział w naszej Szkole będzie dawał możliwość zdobycia nie tylko wiedzy, ale i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania prawa prasowego, prawa reklamy, rozumienia wolności słowa i religii, kodeksów etycznych i zawodowych, etyki dziennikarstwa, ochrony uczuć religijnych.

Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:
I Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – Paweł Caban „Liturgia Kościoła a sens życia współczesnego człowieka w świetle refleksji Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”
II Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – Alina Zemełka „Towarzyszenie w cierpieniu totalnym chorego otoczonego opieką paliatywną”
III Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – Marta Kaleta „Nowe media w służbie rodziny”
Wyróżnienie – Magdalena Kowalska „Rodzina wielodzietna w Polsce w świetle współczesnej literatury przedmiotu”

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika od 2014 roku, planuje w kolejnym roku swojej aktywności utworzenie stypendiów naukowych oraz grantów, trzecią edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktoranckie w zakresie teologii i filozofii, działania na rzecz małżeństwa i rodziny oraz wsparcie inicjatyw duszpasterskich. W realizacji planów może pomóc 1% z podatku tych podatników, którzy zechcą wesprzeć pronaukowe cele Fundacji.

Każdy, kto zechce pomóc Fundacji w kontynuowaniu działalności na rzecz promocji Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu oraz teologii i filozofii w Polsce, (jak i na świecie,) może przekazać 1% z podatku, wpisując do formularza rozliczeniowego PIT odpowiedni numer KRS. Promowanie studiów teologii jest o tyle ważne, że studiowanie tego kierunku cechuje się wyjątkową wartością etyczną, która ma przełożenie na jakość pracy naszych Absolwentów, a której towarzyszy ciekawość, zrozumienie, szerokie horyzonty myślenia oraz pasja w działaniu.

Fundacja Pro Futuro Theologiae, KRS: 0000533493.